PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn
Theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022) tập trung vào 7 nội dung lớn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đó là phản ánh những thành tựu trên các mặt công tác từ khi tái lập tỉnh đến nay, trong đó phân tích để làm rõ kết quả nổi bật so với những năm đầu tái lập tỉnh, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; tập trung phản ánh sự thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị của tỉnh những năm qua.

Xây dựng tuyến tin, bài phỏng vấn, phân tích sâu những ý kiến, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, người lao động tại tỉnh qua các thời kỳ có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Bắc Kạn từ khi tái lập.

Phản ánh tâm trạng của cán bộ, Nhân dân khi tái lập tỉnh; tâm trạng vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về những thành tựu đạt được trong suốt 25 năm qua; niềm tin, sự kỳ vọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, các địa phương để xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các phong trào thi đua (theo Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn”), hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,…; gương người tốt, việc tốt, trong đó chú trọng tuyên truyền các hoạt động ở cơ sở.

 Hoạt động của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện công trình, phần việc cụ thể lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong lao động, sản xuất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phản ánh các hoạt động kỷ niệm theo nội dung Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022).

Công tác tuyên truyền được thể hiện sinh động thông qua các hình thức báo hình, báo in, báo điện tử, báo nói; hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; cổng/ trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…); thông qua cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở; tuyên truyền trực quan…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, do vậy, công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính định hướng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Bắc Kạn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Bích Huệ