PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp ngày 30/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản đề nghị các sở, ngành chức năng, các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổng hợp, biên tập tài liệu, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò của Tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông hiệu quả.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị trực thuộc đa dạng hoá việc xây dựng nội dung tuyên truyền thông qua sân khấu hoá xây dựng các viđeo, clíp; panô, áp phic; tổ chức tuyên truyền, biểu diễn lưu động về phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp.

Tiêm vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất trong phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Tiêm vắc xin phòng Covd-19 cho trẻ em tại Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn)

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh mở chuyên mục phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắc xin trong phòng dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin, nhận thức rõ “tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 là nghĩa vụ, trách nhiệm và là quyền lợi của người dân”; khẳng định “tiêm vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh”, cần tiêm đầy đủ và đúng hạn các loại vắc xin, các độ tuổi cần tiêm phòng theo chỉ dẫn của ngành Y tế… Phổ biến kiến thức kỹ năng cho người dân nâng cao sức khoẻ. Tuyên truyền, khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch, tránh lơ là, chủ quan và cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới; hướng dẫn người dân chăm sóc sức khoẻ sau Covid-19. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đầy đủ. Những kết quả trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong Nhân dân./.

Bích Huệ