PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích ATK Chợ Đồn
Nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích ATK Chợ Đồn gắn với phát triển bền vững, phát huy giá trị để khu di tích trở thành điểm du lịch lịch sử - văn hóa hấp dẫn… Bắc Kạn đang triển khai công tác lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt này.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Di tích Nà Pậu được định hướng trở thành trung tâm di tích và phát triển du lịch ATK Chợ Đồn

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch được nhóm thành 17 khu quy hoạch với tổng diện tích là 135 ha, kết nối với các di tích, điểm du lịch khác của địa phương tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong đó, di tích Nà Pậu được định hướng trở thành trung tâm di tích và phát triển du lịch ATK Chợ Đồn, cần không gian rộng để bố trí các khu chức năng.

Di tích Khuổi Linh mở rộng ranh giới khu vực I di tích bao gồm cả phần đồi hiện trạng. Bổ sung một số hạng mục di tích đã được kiểm kê tại đồi phía Tây khu vực quy hoạch. Điều chỉnh một số công trình di tích hiện trạng.

Cụm di tích Pù Cọ mở rộng ranh giới di tích bao gồm cả phần đồi hiện trạng bao gồm các công trình di tích thành phần. Cụm di tích trên địa bàn thôn Nà Quân mở rộng ranh giới các di tích thành phần, tôn tạo cảnh quan chung, cải tạo tuyến đường giao thông kết nối đường vào và 3 điểm di tích thành phần.

Các di tích trên địa bàn thôn Nà Kiến mở rộng ranh giới di tích Nà Pay (nơi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dừng chân năm 1945). Xác định lại ranh giới di tích Nà Kiến (nơi bế giảng khóa 2 và khóa 3 trường Võ bị Trần Quốc Tuấn ngày 28/10/1947) cho phù hợp hiện trạng.

Di tích Bản Ca xác định ranh giới bảo vệ các di tích thành phần, kết hợp phát huy giá trị các di tích với phát triển du lịch cộng đồng của bản dân tộc Dao.

Các khu vực quy hoạch khác xác định cụ thể các khu vực bảo vệ di tích phù hợp với thực trạng. Cải tạo hướng tuyến một số đường dân sinh ảnh hưởng tới khu vực bảo vệ di tích.

Tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án, nội dung Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn và các nội dung liên quan tổ chức ngày 23/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định rõ mục đích, trọng tâm đầu tư, tôn tạo, tạo điểm nhấn thu hút đối với các cụm di tích; có giải pháp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bản địa; nghiên cứu thay đổi tên các cụm, nhóm di tích đảm bảo nổi bật, dễ nhớ gắn với danh nhân hoặc sự kiện để thu hút phát triển du lịch về nguồn trong tương lai. Có kế hoạch tôn tạo, khôi phục lại các di tích thành phần, tái hiện không gian lịch sử bằng hiện vật, hình tượng hóa tối đa; quy hoạch làng du lịch cộng đồng, chợ phiên trong khu di tích; đồng thời đưa ra danh mục các dự án đầu tư, thứ tự ưu tiên và khái toán kinh phí đối với từng di tích, nghiên cứu xem xét xây dựng Quy chế quản lý sau khi Quy hoạch được phê duyệt. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Chợ Đồn nghiên cứu phương án kết nối về hạ tầng giao thông với các di tích ATK Định Hóa (Thái Nguyên), Tân Trào (Tuyên Quang) và các điểm du lịch xung quanh, phục vụ cho phát triển du lịch.../.

Hương Lan