PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều 28/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII tiếp tục chương trình làm việc và tiến hành bế mạc. Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự Đại hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại phiên làm việc, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Đại hội vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đã có 69 đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, hầu hết các ý kiến cơ bản nhất trí với các nội dung của báo cáo; một số ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.


Đ/c Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội

Đến dự phiên Bế mạc, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp; chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân các dân tộc tỉnh giao phó; chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII. Đồng chí đã bày tỏ mong muốn, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII tiếp tục phát huy, kế thừa những thành tựu mà quân và dân tỉnh Bắc Kạn đã vun đắp, phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn nữa để mang lại cuộc sống ấm no hơn cho Nhân dân trong tỉnh; chúc đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có đóng góp tích cực cho thành công của Đại hội.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” với 19 mục tiêu cụ thể, 04 chương trình trọng tâm và 27 giải pháp thực hiện.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh khẳng định, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Đại hội không chỉ là kết quả, công sức, trí tuệ của 345 đại biểu chính thức dự Đại hội mà còn là công sức, trí tuệ và sự tâm huyết của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong suốt thời gian qua.

Với niềm tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được và sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XII; với truyền thống đoàn kết, cách mạng của quê hương Bắc Kạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và 04 chương trình trọng tâm mà Đại hội đã quyết nghị, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh hãy đồng tâm, nhất trí, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên từ nội lực của tỉnh, đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ vào sự phát triển của tỉnh nhà, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, cùng đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Nhóm PV Cổng Thông tin điện tử tỉnh