PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bố cáo thành lập doanh nghiệp: Công ty TNHH Ánh Dương BK

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mã số doanh nghiệp: 4700283953 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 11/5/2021.

Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: Đặng Thị Huệ.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Điện thoại: 0976078181.

Ngành, nghề kinh doanh:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (bán buôn sắt thép);

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

Bán buôn tổng hợp;

Xây dựng nhà để ở;

Xây dựng nhà không để ở;

Xây dựng công trình đường bộ;

Xây dựng công trình điện;

Xây dựng công trình cấp, thoát nước;

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;

Xây dựng công trình công ích khác;

Xây dựng công trình khai khoáng;

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

Phá dỡ;

Chuẩn bị mặt bằng;

Lắp đặt hệ thống điện;

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí;

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

Hoàn thiện công trình xây dựng;

Xây dựng công trình thủy;

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ./.