PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bố cáo thành lập doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Thuận Đạt

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mã số doanh nghiệp: 4700283978 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 12/5/2021.

Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: Lý Cắm Sênh.

Địa chỉ trụ sở chính: Bằng Lãng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Điện thoại: 0915586297.

Ngành, nghề kinh doanh:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu;

Đúc sắt, thép;

Đúc kim loại màu;

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;

Đóng tàu và cấu kiện nổi;

Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí;

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

Bán buôn tổng hợp;

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

Vận tải hành khách đường thủy nội địa;

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;

Bốc xếp hàng hóa;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ./.