PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bố cáo thành lập doanh nghiệp: Công ty TNHH Lâm nghiệp Vina Wood

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mã số doanh nghiệp: 4700289962 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 15/3/2023.

Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: Mạc Văn Tuấn.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Điện thoại: 0339268289.

Ngành, nghề kinh doanh:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí;

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

Hoàn thiện công trình xây dựng;

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;

Bảo dưỡng, sữa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá tài sản);

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;

Bán buôn kim loại và quặng kim loại;

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

Khai thác gỗ;

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ;

Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ;

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp;

Khai thác và thu gom than cứng;

Khai thác và thu gom than non;

Khai thác khí đốt tự nhiên;

Khai thác quặng sắt;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;

Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự;

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ đấu giá tài sản);

Cho thuê xe có động cơ;

Bán buôn tổng hợp;

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác;

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ;

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;

Sản xuất đồ gỗ xây dựng;

Sản xuất bao bì bằng gỗ;

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện;

Sản xuất than cốc;

Đúc sắt, thép;

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại…

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ./.