PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bố cáo thành lập doanh nghiệp: Công ty TNHH Yến Thùy

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mã số doanh nghiệp: 4700289994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/3/2023.

Người đại diện theo pháp luật, họ và tên: Phạm Thị Hải Yến.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Điện thoại: 0977749699.

Ngành, nghề kinh doanh:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (chi tiết: Đại lý bán hàng hóa);

Bán buôn thực phẩm;

Bán buôn đồ uống;

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh.

Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ./.