PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời cử tri Hà Hữu Thảo, thôn Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa có Công văn số 2395/BCH-TM trả lời kiến nghị cử tri Hà Hữu Thảo, thôn Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Hà Hữu Thảo, thôn Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới phản ánh: “Thôn có đất giáp ranh với đất quốc phòng và đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới thông tin với người dân về việc mở đường qua phần diện tích này (đã thực hiện đo đạc). Tuy nhiên, đến nay chưa thấy triển khai thực hiện, đề nghị cơ quan chức năng thông tin cho người dân được biết”.

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và huyện Chợ Mới tiến hành rà soát, xác minh thông tin cử tri phản ánh. Theo đó, thông tin cử tri Hà Hữu Thảo phản ánh là đúng sự thật.

Ý kiến của cử tri Hà Hữu Thảo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời như sau: "Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới quản lý, sử dụng 1 điểm đất quốc phòng tại khu vực thôn Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Năm 2013, để thuận tiện cho việc cơ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới dự kiến cải tạo tuyến đường lên khu vực đất quốc phòng tại thôn Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu (đã tổ chức đo đạc). Quá trình tiến hành khảo sát đã xin ý kiến người dân có đất giáp ranh với đất quốc phòng về việc hiến đất để cải tạo tuyến đường trên, nhưng người dân không đồng thuận với phương án trên và yêu cầu phải bồi thường đối với phần diện tích đất của gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do đơn vị không có nguồn kinh phí nên việc triển khai thi công chưa thực hiện được. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới hiện nay vẫn đang cơ động lên khu vực đất quốc phòng bằng con đường cũ, không làm ảnh hưởng đến đất của các hộ gia đình giáp ranh với đất quốc phòng do đơn vị quản lý".

Thời gian tiếp theo, đề nghị huyện Chợ Mới và Nhân nhân dân tiếp tục quan tâm, phối hợp trong công tác quản lý đất đai quốc phòng./.

Dương Thái