Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) (Cập nhật lúc: 10/06/2019 08:30:56 )

   

Bà Hà Thị Mai Anh
Sinh ngày: 11/5/1987
Công chức Phòng Tổng hợp - Quy hoạch,
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể

Ông Trung Ngọc Mẫn
Sinh ngày: 20/6/1977
Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ,
Phòng Nội vụ huyện Ba Bể
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể

Bà Phương Thị Thanh
Sinh ngày: 21/3/1967
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể

Ông Dương Văn Tuyến
Sinh ngày: 20/4/1964
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể

 

Ông Nguyễn Văn Du
Sinh ngày: 03/3/1960
Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 2
Huyện Ba Bể

 

Bà Đỗ Thị Minh Hoa
Sinh ngày: 01/11/1976

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 2
Huyện Ba Bể

 

Bà Ma Thị Mận
Sinh ngày: 01/8/1987
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 2
Huyện Ba Bể

Ông Trịnh Tiến Dũng
Sinh ngày: 25/12/1972
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 3
Huyện Bạch Thông

 

Bà Nguyễn Minh Hằng
Sinh ngày: 01/01/1988
Phó Trưởng Ban pháp chế, HĐND huyện Bạch Thông
Đại biểu đơn vị bầu cử số 3
Huyện Bạch Thông

 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Sinh ngày: 19/7/1967
Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 3
Huyện Bạch Thông

   

Ông Nguyễn Thanh Hà
Sinh ngày: 26/12/1971
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 4
Huyện Bạch Thông

Ông Nông Thanh Hiếu
Sinh ngày: 18/12/1989
Công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông
Đại biểu đơn vị bầu cử số 4
Huyện Bạch Thông

 

Bà Hoàng Thu Trang
Sinh ngày: 25/4/1975
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 4
Huyện Bạch Thông

Bà Triệu Thị Thu Hà
Sinh ngày: 05/10/1981
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
Thành phố Bắc Kạn

   

Bà Triệu Thị Thu Hoài
Sinh ngày: 13/8/1981
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
Thành phố Bắc Kạn

Ông Đinh Quang Tuyên
Sinh ngày: 27/2/1977
Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
Thành phố Bắc Kạn

 

Ông Lý Thái Hải
Sinh ngày: 30/9/1960
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Sinh ngày: 06/11/1967
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

Bà Trần Thị Lộc
Sinh ngày: 12/10/1975
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

Ông Ma Văn Dũng
Sinh ngày: 16/12/1982
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 7
Huyện Chợ Đồn

 

 

Ông Nông Quang Nhất
Sinh ngày: 22/9/1972
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT
Đại biểu đơn vị bầu cử số 7
Huyện Chợ Đồn

Bà Hà Thị Liễu
Sinh ngày: 13/6/1973
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 7
Huyện Chợ Đồn

   
Ông Hà Sỹ Huân
Sinh ngày: 16/6/1978
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Đồn

Ông Hoàng Duy Chinh
Sinh ngày: 15/9/1968
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Đồn

   

Ông Nông Văn Khánh
Sinh ngày: 18/4/1967
Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, 
Công an tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Mới

Bà Trần Thị Thu Hương
Sinh ngày: 16/5/1974
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Đồn

 

Bà Lê Thị Hương
Sinh ngày: 13/8/1981
Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL,
Sở Tư pháp
Đại biểu đơn vị bầu cử số 9
Huyện Chợ Mới

Ông Dương Bằng Giang
Sinh ngày: 01/5/1969
Phó Giám đốc Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội
Đại biểu đơn vị bầu cử số 9
Huyện Chợ Mới


Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
Sinh ngày: 09/4/1969
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Đại biểu đơn vị bầu cử số 10
Huyện Chợ Mới

Ông Trần Trung Kiên
Sinh ngày: 22/12/1974
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Mới
Đại biểu đơn vị bầu cử số 9
Huyện Chợ Mới

 
   
Ông Mai Trung Tuyến
Sinh ngày: 28/8/1981
Huyện ủy viên, Trưởng Phòng VHTT, huyện Chợ Mới
Đại biểu đơn vị bầu cử số 10
Huyện Chợ Mới

Bà Mai Thị Hường
Sinh ngày: 21/8/1979
Chuyên viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đại biểu đơn vị bầu cử số 10
Huyện Chợ Mới

   
 

Bà Chung Thị Anh
Sinh ngày: 24/6/1975
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Na Rỳ
Đại biểu đơn vị bầu cử số 11
Huyện Na Rỳ

 
Ông Chu Văn Thái
Sinh ngày: 07/2/1980
Phó Trưởng phòng Công tác HĐND,
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 11
Huyện Na Rỳ

Ông Nông Văn Nguyên
Sinh ngày: 17/9/1976
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Na Rỳ
Đại biểu đơn vị bầu cử số 11
Huyện Na Rỳ

 
Ông Hoàng Văn Vĩnh
Sinh ngày: 15/1/1977
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Rì
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12
Huyện Na Rỳ

Ông Dương Văn Tính
Sinh ngày: 01/8/1967
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Giám đốc Công an tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12
Huyện Na Rỳ

 
Ông Cù Ngọc Cường
Sinh ngày: 31/10/1967
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

Ông Lý Quang Vịnh
Sinh ngày: 09/5/1963
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12
Huyện Na Rỳ

 
Ông Doanh Thiêm Huy
Sinh ngày: 10/2/1971
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

Bà Đoàn Thị Hạnh
Sinh ngày: 28/6/1967
 Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

 
Bà Đồng Thị Vân Thoa
Sinh ngày: 20/11/1974
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

Bà Chu Thị Huyền
Sinh ngày: 01/12/1969
Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn 

 
Ông Ma Từ Đông Điền
Sinh ngày: 11/8/1964
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

Bà Nguyễn Thị Dung
Sinh ngày: 25/11/1978
Công chức phòng Tài chính - Đầu tư,
Sở Tài chính
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

 

 Ông Trịnh Tiến Long
Sinh ngày: 03/8/1970
Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng nghề DTNT tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

Bà Hoàng Thị Giang
Sinh ngày: 10/9/1987
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Pác Nặm
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

 

 

Ông Vi Duy Tuyến
Sinh ngày 20/10/1966
Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Pác Nặm
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

 

 

Tin bài mới:


Sign In