Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (Cập nhật lúc: 18/06/2019 08:30:56 )

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH
 

Bà Trần Thị Lộc
Sinh ngày: 12/10/1975
Trưởng ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Sinh ngày: 06/11/1967
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

Bà Hà Thị Mai Anh
Sinh ngày: 11/5/1987
Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Công chức Phòng Tổng hợp - Quy hoạch,
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể

Bà Mai Thị Hường
Sinh ngày: 21/8/1979
Phó trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 10
Huyện Chợ Mới

Bà Đoàn Thị Hạnh
Sinh ngày: 28/6/1967
Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,
 Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn


BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI HĐND TỈNH

Ông Ma Từ Đông Điền
Sinh ngày: 11/8/1964
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

Bà Đồng Thị Vân Thoa
Sinh ngày: 20/11/1974
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

  Bà Triệu Thị Thu Hà
Sinh ngày: 05/10/1981
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
Thành phố Bắc Kạn

Ông Trịnh Tiến Long
Sinh ngày: 03/8/1970
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

Ông Chu Văn Thái
Sinh ngày: 07/2/1980
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND,
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 11
Huyện Na Rỳ


BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Sinh ngày: 19/7/1967
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

Đại biểu đơn vị bầu cử số 3
Huyện Bạch Thông

 Bà Triệu Thị Thu Hoài
Sinh ngày: 13/8/1981
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
Thành phố Bắc Kạn

Bà Lê Thị Hương
Sinh ngày: 13/8/1981
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy
phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 9
Huyện Chợ Mới

Ông Nông Văn Khánh
Sinh ngày: 18/4/1967
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Mới

 Bà Hà Thị Liễu
Sinh ngày: 13/6/1973
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 7
Huyện Chợ Đồn


BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH

Ông Lý Quang Vịnh
Sinh ngày: 09/5/1963
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12
Huyện Na Rỳ


 

Bà Trần Thị Thu Hương
Sinh ngày: 16/5/1974
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Đồn

Bà Nguyễn Thị Dung
Sinh ngày: 25/11/1978
Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh,
Công chức phòng Tài chính - Đầu tư, Sở Tài chính
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

Ông Doanh Thiêm Huy
Sinh ngày: 10/2/1971
Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

Sign In