Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX

(Cập nhật lúc: 19/06/2019 08:30:56 )

Ông Nguyễn Văn Du
Sinh ngày 03/3/1960

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 2
huyện Ba Bể

Bà Phương Thị Thanh
Sinh ngày 21/3/1967
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể


Bà Hoàng Thu Trang

Sinh ngày 25/4/1975

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 4
Huyện Bạch Thông

Sign In