Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tỉnh ủy Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 18/04/2019 08:30:56 )

1. Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3 870 718

Fax: 0209 3 870 115

2. Thường trực Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Du

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Hoàng Duy Chinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh
Lý Thái Hải


                3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

 Hoàng Duy Chinh

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn

2

 Cù Ngọc Cường

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn

3

 Nguyễn Văn Du

 Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch HĐND tỉnh

4

 Ma Từ Đông Điền

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy Khóa XI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

5

 Lý Thái Hải

 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh

6

 Lăng Văn Hòa  Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

 Trần Thị Lộc

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

8

 Phương Thị Thanh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

9

 Lê Dược Trung

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

10

 Đỗ Văn Tuấn

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 11

 Hà Đức Tuyến

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

12

 Dương Văn Tính 

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Giám đốc Công an tỉnh

13

 Lý Quang Vịnh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy


              4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

 Hoàng Hà Bắc

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Công Thương

2

 Chung Thị Biển

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Na Rỳ

3

 Hoàng Duy Chinh

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn

4

 Vũ Đức Chính

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

5

 Lèng Văn Chiến

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Xây dựng

6

 Cù Ngọc Cường

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn

7

 Hoàng Lục Do

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

8

 Nguyễn Văn Du

 Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch HĐND tỉnh

9

 Vi Hồng Dương

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh

10

 Ma Từ Đông Điền

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy Khóa XI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

11

 Lý Thái Hải

 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh

12

 Đỗ Thị Hiền

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ

14

 Đỗ Thị Minh Hoa

 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn

15

 Lăng Văn Hòa

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

16

 Nguyễn Đình Học

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Y tế

17

 Hà Huy Hội

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Chánh Thanh tra tỉnh

18

 Lê Văn Hội

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Nội vụ

19

 Phạm Duy Hưng

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20

 Trần Trung Kiên

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới

21

 Nông Văn Kỳ

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

22

 Hà Thị Liễu

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

23

 Trần Thị Lộc

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

24

 Nông Văn Lung

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

25

 Đồng Văn Lưu

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông

26

 Nông Quang Nhất

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27

 Vi Văn Nghĩa

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

28

 Ma Thế Quyên

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

29

 Phương Thị Thanh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

30

 Bàn Văn Thạch

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

31

 Lường Đức Thắng

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

32

 Hà Sỹ Thắng

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

33

 Ma Trương Thiêm

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

34

 Văn Phúc Thụ

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội

35

 Dương Văn Tính

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Giám đốc Công an tỉnh

36

 Hà Đức Tiến

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn

37

 Hà Văn Tiến

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông

38

 Hoàng Thu Trang

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

39

 Lê Dược Trung

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

40

 Hà Văn Trường

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

41

 Nguyễn Khánh  Tùng

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Tài chính

 42

 Đỗ Văn Tuấn

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

43

 Đinh Quang Tuyên

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

44

 Hà Đức Tuyến

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

45

 Dương Văn Tuyến

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Ba Bể

46

 Lý Quang Vịnh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy


Sign In