Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tỉnh ủy Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 17/12/2018 08:30:56 )

1. Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3 870 718

Fax: 0209 3 870 115

2. Thường trực Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Du

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Nguyễn Hoàng Hiệp

Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh
Lý Thái Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy
Hoàng Duy Chinh


                3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

 Đỗ Văn Tuấn

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2

 Hoàng Duy Chinh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy

3

 Nông Văn Chí

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI

4

 Cù Ngọc Cường

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

5

 Nguyễn Văn Du

 Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch HĐND tỉnh

6

 Ma Từ Đông Điền

 Ủy viên BTV Khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

7

 Lý Thái Hải

 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh

8

 Nguyễn Hoàng  Hiệp

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI

9

 Lăng Văn Hòa

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

10

 Triệu Đức Lân

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn

11

 Trần Thị Lộc

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

12

 Phương Thị Thanh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

13

 Lê Dược Trung

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

14

 Hà Đức Tuyến

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

15

 Lý Quang Vịnh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh Bắc Kạn


              4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

 Đỗ Văn Tuấn

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2

 Hoàng Hà Bắc

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn

3

 Chung Thị Biển

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Na Rỳ

4

 Hoàng Duy Chinh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy

5

 Nông Văn Chí

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI

6

 Vũ Đức Chính

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Công thương

7

 Lèng Văn Chiến

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Xây dựng

8

 Cù Ngọc Cường

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

9

 Hoàng Lục Do

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

10

 Nguyễn Văn Du

 Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch HĐND tỉnh

11

 Vi Hồng Dương

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh

12

 Ma Từ Đông Điền

 Ủy viên BTV Khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

13

 Lý Thái Hải

 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh

14

 Đỗ Thị Hiền

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ

15

 Nguyễn Hoàng Hiệp

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI

16

 Đỗ Thị Minh Hoa

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

17

 Lăng Văn Hòa

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

18

 Nguyễn Đình Học

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Y tế

19

 Hà Huy Hội

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Chánh Thanh tra tỉnh

20

 Lê Văn Hội

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm

21

 Phạm Duy Hưng

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

22

 Trần Trung Kiên

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới

23

 Nông Văn Kỳ

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

24

 Triệu Đức Lân

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn

25

 Hà Thị Liễu

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

26

 Trần Thị Lộc

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

27

 Nông Văn Lung

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

28

 Đồng Văn Lưu

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông

29

 Nông Quang Nhất

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30

 Vi Văn Nghĩa

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

31

 Ma Thế Quyên

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

32

 Phương Thị Thanh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

33

 Bàn Văn Thạch

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

34

 Lường Đức Thắng

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

35

 Hà Sỹ Thắng

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

36

 Ma Trương Thiêm

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

37

 Ma Xuân Thu

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Nội vụ

38

 Văn Phúc Thụ

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội

39

 Hà Đức Tiến

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn

40

 Hà Văn Tiến

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông

41

 Hoàng Thu Trang

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

42

 Lê Dược Trung

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

43

 Hà Văn Trường

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

44

 Nguyễn Khánh  Tùng

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Giám đốc Sở Tài chính

45

 Đinh Quang Tuyên

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

46

 Hà Đức Tuyến

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

47

 Dương Văn Tuyến

 Tỉnh ủy viên khóa XI, Bí thư Huyện ủy Ba Bể

48

 Lý Quang Vịnh

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh Bắc Kạn


Sign In