Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Cập nhật lúc: 01/07/2016 08:30:56 )

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
LÝ THÁI HẢI

Năm sinh: 1960

Dân tộc: Tày

Quê quán: Xã Vĩnh Quang, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

   

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH
NÔNG VĂN CHÍ

Năm sinh: 1958

Dân tộc: Tày

Quê quán: Xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

   

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
ĐỖ THỊ MINH HOA

Năm sinh: 1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

   

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
PHẠM DUY HƯNG

Năm sinh: 1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Sign In