Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bộ máy tổ chức

(Cập nhật lúc: 20/06/2019 08:30:56 )

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 3 870 552

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Họ và tên

Chức vụ

Ông Ma Từ Đông Điền

Chủ tịch

Ông Ma Nhật Hoài

Phó Chủ tịch

Ông Phạm Huy Hoàng

Phó Chủ tịch

Bà Triệu Thị Thúy

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Tiến Trường

Ủy viên Thường trực

Ông Vi Thanh Cầm

Ủy viên Thường trực

Bà Nguyễn Thị Phương Nga

Ủy viên Thường trực

Thông tin liên hệ các phòng ban chuyên môn

Tên phòng ban

Số điện thoại

Văn phòng

0209 3 870 552

Ban Phong trào và Tuyên giáo

0209 3 871 591

Ban Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc - Tôn giáo

0209 3 873 080

 

Tin bài mới:


Thông tin liên hệ các phòng ban( 19/06/2019 08:30:56)

Sign In