Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bộ máy tổ chức

(Cập nhật lúc: 17/12/2018 08:30:56 )

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 3 870 552

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Họ và tên

Chức vụ

Ông Lý Quang Vịnh

Chủ tịch

Ông Đỗ Đức Quang

Phó Chủ tịch

Ông Ma Nhật Hoài

Phó Chủ tịch

Bà Triệu Thị Thúy

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Tiến Trường

Ủy viên Thường trực

Ông Vi Thanh Cầm

Ủy viên Thường trực

Thông tin liên hệ các phòng ban chuyên môn

Tên phòng ban

Số điện thoại

Văn phòng

0209 3 870 552

Ban Tổ chức 

0209 3 871 281

Ban Phong trào

0209 3 871 591

Ban Tuyên giáo

0209 3 811 550

Ban Dân chủ - Pháp luật

0209 3 873 080

Ban Dân tộc & Tôn giáo

0209 3 812 980

 

Tin bài mới:


Thông tin liên hệ các phòng ban( 14/02/2013 08:30:56)

Sign In