Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thông tin liên hệ các phòng ban

(Cập nhật lúc: 14/02/2013 08:30:56 )

Tên phòng ban

Số điện thoại

Văn phòng

0281 3 870 552

Ban Tổ chức 

0281 3 871 281

Ban Phong trào

0281 3 871 591

Ban Tuyên giáo

0281 3 811 550

Ban Dân chủ - Pháp luật

0281 3 873 080

Ban Dân tộc & Tôn giáo

0281 3 812 980

 

Tin bài mới:


Sign In