PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Nội vụ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Chiều 23/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Phạm Trung Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 752 hội và 01 quỹ (Quỹ hỗ trợ phát triển phụ nữ). Công tác quản lý Nhà nước và hoạt động của các tổ chức hội luôn tuân thủ theo pháp luật. Hoạt động của các hội, quỹ đã góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, phía tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã làm rõ thêm những nội dung Đoàn công tác quan tâm như: Chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác hội đoàn thể, hội quần chúng; công tác quản lý nhà nước đối với các hội ngành; sự phối hợp giữa các sở, ngành trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hội, quỹ; công tác kiểm tra, giám sát các hội, quỹ trước và sau khi được cấp phép thành lập, hoạt động; việc xây dựng kế hoạch kiểm tra các hội, quỹ hàng năm; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với các hội, quỹ…  Đồng thời báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về những khó khăn, bất cập trong thực thi chính sách của Nhà nước đối với hội và người làm việc tại hội.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Kạn kiến nghị, đề xuất với Bộ Nội vụ một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức quỹ xã hội hoạt động theo hình thức tổ chức tài chính vi mô. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ, đảm bảo quyền lập hội của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; trong đó sớm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Luật về hội và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn mức khoán kinh phí đối với người làm việc trong các tổ chức hội xã hội, xã hội - nghề nghiệp theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/102/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ cho công chức thực hiện công tác hội tại các địa phương…

Qua báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Phạm Trung Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ (Bộ Nội vụ) cùng Đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn đối với công tác hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tạo điều kiện cho các tổ chức hội, quỹ phát triển theo đúng luật. Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh và đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hội có yếu tố nước ngoài…/.

Hương Dịu