PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Tài chính đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Sáng ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tính đến hết ngày 30/12/2020, thu ngân sách Nhà nước toàn quốc đạt 1.453 nghìn tỷ đồng, bằng 96% dự toán. Ước thực hiện cả năm 2020, thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 1.481,6 nghìn tỷ đồng, đạt 98% so dự toán; tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước đạt 23,5% GDP, riêng thuế, phí đạt 18,9%GDP. Đây là những con số hết sức tích cực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,91%.

Về chi ngân sách, trong bối cảnh thu ngân sách giảm, cân đối ngân sách các cấp khó khăn, song nhờ chủ động trong điều hành và vận dụng hiệu quả nhiều giải pháp quản lý chi ngân sách Nhà nước, ngành Tài chính vẫn đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng… Bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công được kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi Quốc hội cho phép, tương ứng khoảng 4,2% GDP và 55,9% GDP.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, dự kiến hết năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 707 tỷ đồng, đạt 104,6% kế hoạch Trung ương giao và đạt 99,6% kế hoạch tỉnh giao, trong đó: Thu nội địa 691 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch Trung ương giao, đạt 97,3% kế hoạch tỉnh giao và bằng 99,4% cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 16 tỷ đồng, đạt 266,7% kế hoạch. Công tác chi ngân sách Nhà nước được quản lý, điều hành chặt chẽ. Trong năm, tỉnh đã thực hiện quản lý chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước. Đồng thời rà soát, cân đối mọi nguồn lực của địa phương để chủ động, bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh, song kết quả thu - chi ngân sách Nhà nước đạt được trong năm 2020 là rất tích cực và toàn diện. Đây là tiền đề quan trọng để ngành Tài chính nói riêng và cả nước nói chung tự tin bước vào năm 2021, năm đầu của kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ tới.

Để tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Thủ tướng Chính phủ, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa ổn định kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị: Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai những giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp, người sản xuất. Đối với công tác chi, phải thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. Trong chi đầu tư phát triển, phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất, hạn chế tối đa chuyển nguồn sang năm sau…/.

Thu Cúc