PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2021
Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2021-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016-2020 nói chung, ngành TT&TT tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin Quốc gia tiếp tục được xây dựng hiện đại và rộng khắp. Mạng lưới bưu chính viễn thông phát triển nhanh chóng, vững chắc. Công nghệ thông tin đạt nhiều thành tựu và được ứng dụng hiệu quả trong các cơ quan Nhà nước và đời sống xã hội.

Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đã lan tỏa rộng khắp từ Trung ương đến địa phương. Trên toàn quốc, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet đạt 75%, tăng gần 3 lần trong 5 năm qua và cao hơn mức trung bình của thế giới 1,3 lần. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 trên cả nước cao hơn cả 4 năm trước cộng lại.

Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025, ngành TT&TT phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực bưu chính từ 30 - 40%. Ngành cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam đứng trong top 45 nước trên thế giới về phát triển bưu chính, top 50 nước về phát triển viễn thông, top 60 nước phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và trong top 30 nước về an toàn, an ninh mạng…

Đối với tỉnh Bắc Kạn, trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TT&TT, ngành TT&TT đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử, nhờ đó, đã tiết kiệm được thời gian, kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành TT&TT đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, ngành TT&TT cần tiếp tục phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số. Trên cơ sở kết quả chuyển đổi số đạt được ở một số địa phương, cần đẩy mạnh nhân rộng mô hình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử từ cơ sở, lấy người dân là trung tâm. Thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh 4G/5G, đảm bảo sẵn sàng cho cho việc triển khai 5G. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn, các doanh nghiệp công nghệ thông tin hưởng ứng và chung tay cùng Bộ TT&TT trong các chương trình hoạt động, tiến tới xây dựng Chính phủ số.

Tại Hội nghị, Bộ TT&TT đã công bố Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; công bố nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí và khai trương Cổng Thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả và ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108./.

Ngọc Tú