PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý; nữ cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch lãnh đạo các cấp
Trong 2 ngày (18 và 19/5), Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý; nữ cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch lãnh đạo các cấp, tập trung cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Dự lớp bồi dưỡng có Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia; lãnh đạo Sở Nội vụ cùng 97 học viên hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới, công tác nữ cán bộ nói chung và nữ lãnh đạo, quản lý nói riêng. Hiện nay, số cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 39,8%. Cụ thể, có 8/20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ, 5/8 huyện, thành phố và 40/108 xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đặc biệt, tỉnh đang thực hiện Đề án số 04-DA/TU về tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đưa ra nhiều biện pháp để tạo nguồn cán bộ, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng. Trong những năm gần đây, nữ lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng. Điều đó khẳng định, ngoài sự chỉ đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền còn là sự nỗ lực khẳng định bản thân, sự cố gắng, phấn đấu và tiến bộ của chị em phụ nữ trong quá trình công tác.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bổ sung các kỹ năng lãnh đạo, quản lý cần thiết; xây dựng hình ảnh nữ lãnh đạo trí tuệ, tự tin; bổ sung, cập nhật, nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề xảy ra trong thực tế và công tác.

Lớp bồi dưỡng tập trung truyền đạt một số nội dung: Vai trò của phụ nữ trong thực hiện mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ; xây dựng mục tiêu, tầm nhìn cho lãnh đạo nữ; kỹ năng truyền cảm hứng, tạo động lực của lãnh đạo nữ đối với nhân viên và trao đổi về cách xử lý các tình huống trong lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay…/.

Ngọc Tú