PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
Ngày 15/3, Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho công chức Sở Tài chính, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các thành phần có liên quan làm công tác thẩm định giá trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên được lãnh đạo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, giảng viên Học viện Tài chính, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trao đổi 6 chuyên đề gồm: Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá Nhà nước; Nguyên lý căn bản về thẩm định giá và nguyên lý hình thành giá thị trường; Thẩm định giá tài sản vô hình; Thẩm định giá bất động sản; Thẩm định giá máy, thiết bị; Thẩm định giá doanh nghiệp. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các nội dung liên quan đến chuyên ngành thẩm định giá.

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá diễn ra đến hết ngày 19/3/2023. Sau khi bồi dưỡng các chuyên đề, học viên sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Thônng qua khoá bồi dưỡng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá, tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong công tác định giá thanh lý, bán tài sản, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật./.

Hương Lan