PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các cấp Hội Nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cấp ủy đảng, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nỗ lực thi đua, tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bức tranh kinh tế nông nghiệp của tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn tỉnh hiện có 62.057 hộ sản xuất nông nghiệp với 50.511 hội viên nông dân. Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách đặc thù, dành nhiều nguồn lực hỗ trợ, khuyến khích thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Hiện tại, tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện đề án, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Qua đó, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, phát triển tương đối toàn diện. Trong trồng trọt đã hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến và các vùng chuyên canh hàng hóa tập trung. Lĩnh vực chăn nuôi có bước phát triển theo hướng gia trại, trang trại. Lâm nghiệp từng bước chuyển từ khai thác tự nhiên là chủ yếu sang trồng rừng kinh tế, khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng, phát triển rừng gỗ lớn; đến nay, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 73%. Diện tích cây dược liệu hiện có 9.768 ha, trong đó nhiều sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GACP-WHO, hữu cơ. Nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường như tinh bột nghệ, quế, hồi, thạch đen, trà hoa vàng... Toàn tỉnh có 276 hợp tác xã nông nghiệp, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP bước đầu đã có sản phẩm được xuất khẩu ra thị trường quốc tế, góp phần đưa giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt bình quân 3%/năm.

Bức tranh nông nghiệp của tỉnh có nhiều khởi sắc có sự đóng góp quan trọng của các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai sâu rộng nhiều hoạt động, phong trào để thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị cho sản phẩm và thu nhập cho người nông dân. Điển hình như Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong 5 năm (2018 - 2023) đã có 53.130 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; kết quả bình xét có 23.800 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua Phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình trong sản xuất kinh doanh, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cây hồng không hạt LT-01 của gia đình ông Hoàng Văn Việt - Hội viên nông dân xã Sơn Thành, huyện Na Rì đã được gieo trồng thành công

Từ năm 2018 đến nay, có 104/108 cơ sở Hội xây dựng được mô hình kinh tế tập thể; đồng thời trực tiếp hướng dẫn thành lập 52 hợp tác xã, 625 tổ hợp tác. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đã bước đầu tổ chức các hoạt động sản xuất, chế biến và có sản phẩm bán ra thị trường. Các mô hình kinh tế tập thể đã gắn kết nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.

Nhằm khuyến khích, động viên các hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ xây dựng mô hình “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến miến dong” tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ triển khai các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chuối tây tại xã Khang Ninh (Ba Bể), sản phẩm củ nghệ bản địa của Hợp tác xã Tân Dân tại thành phố Bắc Kạn...

Hằng năm, Hội Nông dân các cấp đã trực tiếp hướng dẫn Nhân dân xây dựng các sản phẩm OCOP. Trong 5 năm (2018 - 2023), các cấp Hội đã hướng dẫn xây dựng 60 sản phẩm và được công nhận là sản phẩm OCOP (đạt 150% chỉ tiêu giao). Đến hết năm 2022, cả tỉnh có 181 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Nông dân xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn tham gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội thường xuyên đẩy mạnh thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh phát động xây dựng mô hình “sạch nhà, tốt ruộng”; đến nay, có 108 cơ sở Hội xây dựng được 966 mô hình “sạch nhà, tốt ruộng”. Thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao, Hội Nông dân tỉnh trực tiếp giúp đỡ 4 xã thuộc huyện Chợ Mới xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Tỉnh hội đã tổ chức nhiều hoạt động như hướng dẫn xây dựng kế hoạch; tổ chức tập huấn cho hội viên về bảo vệ môi trường; hỗ trợ vật tư cho hội viên nghèo xây dựng công trình vệ sinh; giải ngân 4 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 40 hội viên vay số tiền 1,75 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất... Thông qua những hoạt động ý nghĩa và thiết thực này đã giúp 3/4 xã của huyện Chợ Mới về đích nông thôn mới theo kế hoạch.

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tuyên truyền sâu rộng tới hội viên về việc áp dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 4.174 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh, sử dụng phân bón, cải tạo đất nông nghiệp cho 235.973 lượt hội viên tham gia; phối hợp cung ứng được hơn 1.879 tấn phân bón trả chậm cho hội viên; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn và Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam trao tặng 10 máy cày cho hội viên.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 4.263 lao động nông thôn, kết quả có 80% lao động sau đào tạo có việc làm. Mô hình “Nông dân dạy nông dân” được nhân rộng theo phương thức các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành tại mô hình...

Để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hội viên, các cấp Hội đã tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản; đồng thời đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp đưa sản phẩm như bí xanh thơm Ba Bể, miến dong Bắc Kạn, gạo bao thai Chợ Đồn tiêu thụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn trong cả nước... Đáng chú ý, năm 2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Bưu điện tỉnh nhằm hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, kết nối, tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn. Đến nay, Hội đã lựa chọn được 314 sản phẩm nông sản, sản phẩm  OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững./.

Ngọc Tú