PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các đơn vị chủ động giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách
Sáng 8/9, UBND tỉnh tổ chức họp Tổ công tác đặc biệt giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên - Tổ phó Tổ công tác chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất không thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác đặc biệt giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác), nhiệm vụ giúp việc sẽ giao về một đầu mối là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Trung tâm chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp, khi có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời cho Tổ công tác.

Trao đổi về những dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh ngoài ngân sách gặp vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số dự án đã được chấp nhận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không được triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ đăng ký, trong đó có dự án bị chậm tiến độ thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai của địa phương. Các thành viên Tổ công tác thống nhất quan điểm là kiên quyết xử lý các dự án chủ đầu tư năng lực kém. Đối với những dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc buộc phải chấm dứt hoạt động, đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, thực hiện quy trình, thủ tục chấm dứt theo quy định của Nhà nước…

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vào cuối tháng 9/2023.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý, nhất là thủ tục đầu tư về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng… Lãnh đạo các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; cùng với đó chủ động đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu các nội dung, thành phần tham gia, cách thức tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp…/.

Thu Cúc