PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quan tâm trợ giúp hành khách là người khuyết tật
Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1080/SGTVT-QLVT-PT&NL chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tăng cường công tác trợ giúp hành khách là người khuyết tật.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, Bến xe ô tô khách các huyện, Công ty Cổ phần Bến xe khách Bắc Kạn cần tăng cường công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện hỗ trợ hành khách là người khuyết tật; tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp và trợ giúp người khuyết tật cho cán bộ, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; tiếp tục thực hiện giảm giá vé, giá cước hoặc miễn hoàn toàn giá vé, giá cước cho người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải hành khách; xây dựng kế hoạch đầu tư, đổi mới phương tiện vận tải hành khách có thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật khi tham gia giao thông như bậc lên xuống xe, ghế ngồi riêng dành cho người khuyết tật, dụng cụ hỗ trợ….

Công ty Cổ phần Bến xe khách Bắc Kạn và Bến xe ô tô khách các huyện đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các đường dẫn bến xe, công trình vệ sinh… để người khuyết tật tiếp cận; phối hợp với Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, chính quyền địa phương, Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm quyền của người cao tuổi, người khuyết tật khi tham gia giao thông./.

Minh Huyền