PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các Nghị quyết Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX
Ngày 04/11/2020, HĐND tỉnh khóa IX đã tổ chức Kỳ họp thứ 17. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng. Cụ thể gồm:

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết (Ảnh sưu tầm Báo Bắc Kạn)

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn cân đối ngân sách địa phương.

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể.

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Hương Lan