PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao Chỉ số PCI
Những năm qua, cải cách hành chính đã có sự tác động tích cực đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác động tích cực đến một số chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) như: Chỉ số Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Tính năng động...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Kạn đã chủ động công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, số TTHC cụ thể liên quan đến đầu tư và kinh doanh, các quy định, chính sách, quy hoạch của tỉnh và địa phương được công khai trên Website của các sở, ngành, địa phương là trên 95%; số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh có Website và thực hiện giải quyết TTHC qua mạng đạt trên 90%. Trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến mức độ 3 ở cấp tỉnh đạt 77%, ở cấp huyện đạt 81%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở cấp tỉnh đạt 24%, ở cấp huyện đạt 9%; thực hiện TTHC qua mạng đạt trên 90%; cắt giảm khoảng 60% thời gian giải quyết TTHC so với quy định… Qua đó, góp phần nâng thứ hạng điểm Chỉ số thành phần Tính minh bạch của Bắc Kạn lên vị trí thứ 19/63 tỉnh, thành phố năm 2019, tăng 11 bậc so với năm 2015.

TTHC được kiểm soát chặt chẽ trước khi ban hành và thường xuyên rà soát đơn giản hóa; việc rà soát thống kê, công bố TTHC thực hiện kịp thời theo quy định. Từ năm 2016 đến tháng 3/2020, tỉnh đã thực hiện rà soát và kiến nghị Trung ương đơn giản hóa 267 TTHC, nội dung đơn giản hóa chủ yếu là giảm số lượng, thành phần hồ sơ; mức phí, lệ phí; thời hạn giải quyết... Nhất là trong lĩnh vực đất đai có sự thay đổi tích cực như: Thời gian giải quyết TTHC đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu từ 30 ngày năm 2016 đến nay còn 20 ngày; đăng ký bổ sung tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp từ 20 ngày xuống còn không quá 14 ngày; năm 2019, 85% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá sự thay đổi khung giá đất của tỉnh là phù hợp với sự thay đổi giá thị trường… Những điều này đã nâng điểm Chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh lên 5,76 điểm năm 2019, tăng 0,62 điểm so với năm 2015.


Quang cảnh một buổi giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Bắc Kạn

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh cũng đã tổ chức vận hành có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa và được ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm ứng dụng riêng. Đặc biệt, năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động đã góp phần rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Hiện có 15 sở, ngành thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm; 100% TTHC giải quyết được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống Một cửa điện tử. Bên cạnh đó, Bắc Kạn cũng đã triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Toàn tỉnh hiện có 49 điểm phục vụ bưu chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. Theo kết quả khảo sát của cơ quan chuyên môn, đến nay, 67% doanh nghiệp cho rằng, thời gian thực hiện các TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được rút ngắn hơn so với quy định; 61% doanh nghiệp đánh giá không phải đi lại nhiều lần để giải quyết các TTHC; 91% doanh nghiệp đánh giá phí, lệ phí được niêm yết công khai… Những con số trên đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Nhà nước trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC, qua đó, góp phần cải thiện điểm số Chỉ số tính năng động của tỉnh đạt 5,77 điểm năm 2019, tăng 1,53 điểm so với năm 2015.

Song song với việc cải cách TTHC, tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức vì xác định yếu tố con người quyết định chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc cho doanh nghiệp. Nhiều giải pháp được triển khai như: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho công chức phụ trách bộ phận một cửa và công chức chuyên môn giải quyết TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC tại các bộ phận tham gia giải quyết TTHC; thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, giờ giấc làm việc và văn hóa ứng xử nơi công sở… Những cách làm trên giúp cải thiện điểm Chỉ số Chi phí không chính thức của tỉnh đạt 5,57 điểm năm 2019, tăng 0,64 điểm so với năm 2015.

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, bên cạnh kết quả đã đạt được, giai đoạn 2016-2020, công tác cải cách TTHC và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh còn ít nhiều mang tính hình thức, chưa thực sự mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp gặp nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị khi giải quyết TTHC, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư theo ngành, lĩnh vực đôi khi chưa được chặt chẽ, hiệu quả.… Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực cải thiện các chỉ số thành phần PCI, cũng như môi trường đầu tư của tỉnh.

Vì vậy giai đoạn tiếp theo, để khắc phục những hạn chế đồng thời phát huy kết quả tích cực đã đạt được, Bắc Kạn xác định tiếp tục tăng cường cải cách TTHC, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch…, qua đây, tạo lập hình ảnh thân thiện, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp có sự đánh giá ngày càng tích cực đối với môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của địa phương. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung rà soát, bãi bỏ các TTHC, các giấy phép, các quy định không cần thiết; đề xuất, kiến nghị cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp. Đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán qua thiết bị di động, thiết bị chấp nhận thẻ. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức…/.

Thu Cúc