PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấp Giấy phép cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn khai thác, sử dụng nước mặt
Ngày 22/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Giấy phép số 1784/GP-UBND cho phép Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn khai thác, sử dụng nước mặt.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tên công trình khai thác: Hồ chứa nước Nặm Cắt.

Mục đích khai thác, sử dụng: Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ.

Nguồn nước khai thác, sử dụng: Suối Nặm Cắt (phụ lưu của sông Cầu thuộc hệ thống sông Thái Bình).

Vị trí khai thác, sử dụng: Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chế độ khai thác: 24 giờ/ngày, đêm; 30 ngày/tháng; 365 ngày/năm.

Giấy phép có hiệu lực đến ngày 6/9/2033.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung của Giấy phép, chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Bố trí các trạm quan trắc, thực hiện các phương án bố trí nhân lực quan trắc, thực hiện biện pháp giám sát quá trình khai thác, sử dụng nước theo Đề án khai thác, sử dụng nước mặt công trình hồ chứa nước Nặm Cắt đã được phê duyệt. Bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra theo quy định. Sử dụng nước đúng mục đích, tiết kiệm, an toàn và có hiệu quả. Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Bảo vệ nguồn nước trong quá trình khai thác, sử dụng...

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép số 1505/GP-UBND ngày 6/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn./.

Bế Hiền