PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Các cơ quan tỉnh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Sau một thời gian hoạt động, mô hình Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ Đoàn Các cơ quan tỉnh đã và đang khẳng định rõ hiệu quả trong thực tiễn, giúp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng thời góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 12/6/2021, Đoàn Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn thành lập và ra mắt CLB Lý luận trẻ gồm 14 thành viên là những hạt nhân tiêu biểu, có trình độ lý luận và thực tiễn, có khả năng diễn thuyết, phản biện trong Đoàn Các cơ quan tỉnh. CLB thành lập với tôn chỉ, mục đích là diễn đàn, sân chơi và cũng là vườn ươm chính trị giúp các bạn trẻ nghiên cứu, trao đổi kiến thức về lý luận chính trị; được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay, đặc biệt là các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, về các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay.

Các thành viên CLB Lý luận trẻ Đoàn Các cơ quan tỉnh trong ngày ra mắt

Ngay sau khi thành lập, CLB đã tổ chức tập huấn cho các thành viên về các nội dung: Phương pháp nghiên cứu lý luận; tình hình, nội dung chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch hiện nay; cách thức nhận diện, ứng phó với tin xấu, tin sai sự thật; kỹ năng viết bài đấu tranh, phản bác; cách báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đối với các tin, bài, các trang mạng xã hội xấu, độc...

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay, CLB đã dần đi vào nền nếp gắn với những hiệu quả thiết thực. Bám sát vào quy chế hoạt động và chương trình công tác của năm, mỗi quý, Ban Chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt CLB một lần (hình thức online). Mỗi buổi sinh hoạt đều xác định một chủ đề cụ thể mang tính lý luận, đồng thời trang bị kỹ năng sử dụng mạng, kỹ năng thuyết trình và cung cấp các thông tin tài liệu tuyên truyền. Nội dung sinh hoạt chủ yếu của CLB là tập trung nghiên cứu các vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước; các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan tỉnh đồng thời là Ban Chủ nhiệm CLB còn thành lập Fanpage “Đoàn Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn” để triển khai, cập nhập các hoạt động của Đoàn Các cơ quan, cũng như hình ảnh của CLB và đẩy mạnh công tác truyền thông trên không gian mạng. Thông qua công tác tuyên truyền, hoạt động của CLB cũng góp phần bồi dưỡng nhãn quan chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức tác phong cho đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, nâng cao nhận thức về cách nhận diện các thông tin xấu, độc; đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, phản bác các tin, bài xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Đồng chí Hoàng Thị Hương, Bí thư Đoàn Các cơ quan tỉnh, Chủ nhiệm CLB chia sẻ, đây là CLB Lý luận trẻ cấp huyện trực thuộc Tỉnh đoàn Bắc Kạn đầu tiên được thành lập, song đã có tác dụng tập hợp, tạo diễn đàn, sân chơi cho thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng. Đồng thời nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhận diện và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội. Từ đó góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó việc phát huy vai trò của CLB Lý luận trẻ trong Đoàn các cấp những năm gần đây là phương thức hữu hiệu nhằm cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Từ hiệu quả hoạt động của mô hình CLB Lý luận trẻ Đoàn Các cơ quan tỉnh là động lực để cấp huyện, thành phố và các cơ sở Đoàn nhân rộng trong thời gian tới.../.

Thu Trang