PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cây trồng vụ Xuân sinh trưởng, phát triển tốt
Nhờ gieo trồng đúng khung thời vụ, đến nay, các loại cây trồng vụ Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh phát triển thuận lợi.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cây lúa tại huyện Chợ Đồn sinh trưởng và phát triển tốt

Hiện nay, 8.600 ha cây lúa Xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ; 8.179 ha ngô cũng sinh trưởng phát triển thuận lợi, cây trồng sớm đã phát triển 7 đến 8 lá, cây trồng muộn được 1 đến 3 lá.

Cây thuốc lá trồng được 811 ha, dong riềng 399 ha, gừng 136 ha, nghệ 15 ha, bí xanh 117 ha… đang trong giai đoạn phát triển thân lá. Người dân tích cực chăm sóc, phấn đấu đảm bảo về năng suất, chất lượng.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, các loại cây trồng xuất hiện rải rác một số sâu bệnh hại, trong đó có bọ rầy và bệnh đạo ôn trên cây lúa gây hại nhẹ trên các giống nhiễm. Sâu keo mùa thu gây hại rải rác trên cây ngô tại các huyện, thành phố khoảng 10 ha. Cây thuốc lá xuất hiện rệp, bệnh sương mai, bệnh đốm mắt cua, bệnh đốm lá, bệnh đen thân... gây hại nhẹ rải rác.

Cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đối với cây lúa sau khi bón phân thúc đẻ nhánh 7 - 10 ngày thì rút nước để ruộng “nứt nẻ chân chim” lặp lại 2 - 3 lần để cho rễ mọc dài, tỏa rộng và bám sâu, tăng khả năng hút dinh dưỡng. Khi phát hiện bệnh đạo ôn lá trên cây lúa thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chú ý những giống nhiễm như J02, Tạp giao 1, Syn 6..., dừng bón đạm, không phun thuốc kích thích; phun thuốc trị bệnh, nếu bệnh gây hại nặng cần phun kép 2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày.

Đối với diện tích ngô thực hiện bón phân thúc lần 1, lần 2 kết hợp làm cỏ, vun gốc; phun phòng trừ sâu keo mùa thu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.

Người dân phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn chăm sóc cây ngô Xuân

Trong thời gian tới, các địa phương tập trung chỉ đạo gieo trồng các loại cây vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ và chỉ tiêu kế hoạch giao; tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng. Cùng với đó là chủ động công tác phòng, chống hạn, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đối với những diện tích trồng không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, sẽ chủ động chuyển đổi sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn./.

Hương Lan