PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19
UBND tỉnh có Công văn số 2763/UBND-VXNV ngày 14/5/2021 chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covd-19, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, nhất là Công điện số 597/CĐ-BCĐ và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 5/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covd -19; Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”...

Chấn chỉnh, khắc phục ngay tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và việc thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định trong khu cách ly tập trung, đặc biệt là việc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy định phòng, chống dịch trong cơ sở cách ly tập trung.

Các cơ quan, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung, nhất là trong công tác quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động phòng, chống dịch.

Người đứng đầu cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tuân thủ và hướng dẫn công dân chấp hành nghiêm nội quy, quy định trong khu cách ly tập trung; tuyệt đối không tụ tập nói chuyện, bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,... Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

Hồng Nhung