PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế thường trực, quy chế cấp cứu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy chế thường trực, quy chế cấp cứu đã được quy định với phương châm “vì Nhân dân phục vụ”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sở Y tế đánh giá, trong thời gian qua, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và duy trì công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không để xảy ra sai sót chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, tại một số đơn vị vẫn còn có dư luận phản ánh trong công tác khám bệnh, chữa bệnh chưa đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế, nhất là trong việc tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh trên địa bàn, Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên kiểm tra, giám sát các khoa, phòng, bộ phận thuộc đơn vị trong tổ chức thực hiện các quy chế, quy định và các quy trình về chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh; đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm túc Quy chế thường trực ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện và Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/1/2008 của Bộ Y tế.

Chế độ thường trực ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ phải được tổ chức bảo đảm liên tục 24 giờ để kịp thời cấp cứu, khám bệnh, chẩn đoán và điều trị ngay cho người bệnh. Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc, vật tư để kịp thời cấp cứu người bệnh. Kịp thời chuyển tuyến trên đối với các trường hợp người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn hoặc kịp thời xin hỗ trợ cấp cứu của bệnh viện tuyến trên đảm bảo an toàn cho người bệnh.


Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Đảm bảo nhận diện sự cố y khoa và thực hiện nghiêm túc báo cáo sự cố y khoa theo đúng hướng dẫn quy định của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 về hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Các cơ sở y tế, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ tốt nhất công tác khám, chữa bệnh; viên chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người bệnh với phương châm “vì Nhân dân phục vụ”.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, y đức, quy tắc ứng xử, đảm bảo nhân viên y tế nắm vững kiến thức, các quy chế chuyên môn và các quy định liên quan khác về trách nhiệm của người hành nghề đối với người bệnh; đồng thời chỉ đạo các nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn theo quy định. Kịp thời phát hiện và nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể khoa, phòng có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Bích Huệ