PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh
Như tin đã đưa, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tiểu sử, tóm tắt quá trình công tác của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tóm tắt tiểu sử

Đồng chí Hoàng Duy Chinh dân tộc Tày, sinh ngày 15/9/1968, tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Trình độ được đào tạo: Thạc sĩ Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh

- Từ tháng 10/1988 đến tháng 10/1992: Học Trường Đại học Pháp lý (nay là Đại học Luật).

- Từ tháng 11/1992 đến tháng 6/1993: Ở nhà chờ việc.

- Từ tháng 7/1993 đến tháng 7/1996: Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- Từ tháng 8/1996 đến tháng 12/1996: Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- Từ tháng 01/1997 đến tháng 5/1997: Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 6/1997 đến tháng 8/1999: Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 9/1999 đến 12/2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

- Từ tháng 01/2001 đến tháng 8/2002: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

- Từ tháng 9/2002 đến tháng 9/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 9/2003 đến tháng 6/2004: Học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10/2005 đến tháng 12/2005: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn.

- Từ tháng 01/2006 đến tháng 8/2006: Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Bắc Kạn.

- Từ tháng 9/2006 đến tháng 6/2007: Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn.

- Từ tháng 7/2007 đến tháng 9/2010: Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ năm 2007 đến năm 2010: Học cao học ngành Luật học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

- Từ tháng 10/2010 đến tháng 7/2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2013: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 01/2014 đến tháng 9/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 10/2015 đến tháng 7/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

- Từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn.

- Từ tháng 5/2019 đến ngày 26/10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn.

- Tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 27/10, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.