PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ đạo sản xuất, cơ cấu giống vụ mùa năm 2021
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu vụ mùa và hoàn thành kế hoạch năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc chỉ đạo sản xuất, cơ cấu giống vụ mùa năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lúa mùa sớm sẽ tập trung cấy vào đầu tháng 6/2021

Về thời vụ và cơ cấu giống cây trồng đối với lúa mùa sớm, tập trung cấy đầu tháng 6 để thu hoạch trước 20/9 kịp gieo trồng ngô đông. Đối với lúa mùa chính vụ, thời vụ gieo cấy càng sớm càng tốt, thu hoạch lúa xuân đến đâu làm đất ngay đến đó. Hướng dẫn, chỉ đạo nông dân gieo mạ trong tháng 6, kết thúc cấy trong tháng 7.

Bố trí các nhóm giống lúa có cùng thời gian sinh trưởng theo từng vùng sản xuất để thuận lợi cho chăm sóc, quản lý sâu bệnh và thu hoạch. Nhóm giống có thời gian sinh trưởng từ 105 - 110 ngày, gồm có Khang dân (KD đột biến, KD 18), Việt lai 20, Hà Phát 3 sử dụng gieo trồng phù hợp trên chân đất trồng cây vụ đông. Trên diện tích đất lúa không trồng cây vụ đông, có thể sử dụng các giống lúa chất lượng, có thời gian sinh trưởng từ 120 - 130 ngày để gieo cấy, tăng cường việc liên kết sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa như giống Bao thai, Hương thơm số 1, Nếp 97 và Khẩu nua lếch, Sán ưu 63 (Tạp giao 1), Nhị ưu 838.

Đối với các vùng sản xuất thường xuyên phát sinh các đối tượng dịch hại, đặc biệt là nơi có bệnh đạo ôn gây hại, khuyến cáo sử dụng các giống đã được gieo cấy tại địa phương nhiều vụ (3 vụ trở lên) cho năng suất, chất lượng và có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt để người dân lựa chọn gieo trồng. Tuyệt đối không đưa các giống mới chưa được đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh tại địa phương vào sản xuất.

Cây ngô hè thu trồng trên đất ruộng và soi bãi hoàn thành xong trước 10/6; đối với ngô đồi trồng xong trước 20/7; cây ngô đông trồng xong trước 20/9. Sử dụng các giống ngô lai có tiềm năng năng suất như: NK4300, CP511, Biosed 9698, CP3Q, AG59, HN88; các giống ngô biến đổi gen NK4300 Bt/GT, CP.501S có khả năng kháng sâu đục thân và sâu keo mùa thu.

Tại Văn bản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc, theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện sản xuất vụ mùa năm 2021 đảm bảo theo kế hoạch, phấn đấu đảm bảo về năng suất, sản lượng./.

Hương Lan