PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ đạo triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV2
Ngày 22/12/2020, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 2962/ATTP-NĐTT chỉ đạo các tỉnh, thành phố triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV2.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu lấy mẫu giám sát trên bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19, không lấy mẫu sản phẩm thực phẩm. Việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV2 thực hiện theo quy định chung về lấy mẫu thực phẩm tại Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8129:2019 về phương pháp lấy mẫu bề mặt để xét nghiệm vi sinh vật. Thời gian lấy mẫu đến ngày 20/01/2021.

Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu trên bao bì các sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường và báo cáo kết quả lấy mẫu, xét nghiệm vi rút SARS-CoV2 trên bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 25/01/2021 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch CoVid-19. Trong trường hợp mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV2, cần phải báo cáo ngay về Cục An toàn thực phẩm để báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện Văn bản trên, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 7645/UBND-VXNV ngày 23/12/2020 giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Hồng Nhung