PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2022
UBND tỉnh yêu cầu triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2022 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7934/UBND-VXNV về triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2022 theo đúng quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2022 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết. Động viên các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực thực hiện Phong trào. Tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy Phong trào thực hiện hiệu quả, thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo cho người nghèo./.

Triệu Thanh