PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đôn đốc thực hiện việc tuyển dụng đặc cách giáo viên
UBND tỉnh vừa có Công văn gửi UBND Ngân Sơn, Pác Nặm về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 2015 trở về trước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 3698/UBND-NCPC chỉ đạo các đơn vị tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách của các đơn vị: Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Pác Nặm, Bạch Thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bắc Kạn là 69 chỉ tiêu. Tuy nhiên, hiện nay còn 02 đơn vị là huyện Ngân Sơn và huyện Pác Nặm chưa tổ chức tuyển dụng.

Để bảo đảm việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH đúng quy trình, thời gian, ngày 19/10/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 6182/UBND-NCPC yêu cầu UBND các huyện Ngân Sơn và Pác Nặm thực hiện việc tổ chức tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước theo đúng quy định, quy trình xong trước ngày 30/10/2020; báo cáo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) chậm nhất là ngày 02/11/2020./.

Thanh Thuyên