PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 6 tăng ở mức thấp
Theo báo cáo của Sở Tài chính, Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 6/2022 so với tháng trước tăng ở mức thấp với 0,05%; trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng chính có 4 nhóm giảm giá so với tháng trước, 7 nhóm tăng giá.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, trong 4 nhóm hàng giảm giá, giảm nhiều nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức giảm 0,87%; tiếp đó là nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,55%.

Trong 7 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông tăng mạnh nhất với mức tăng 3,31%; nhóm hàng giáo dục tăng 0,74%; nhóm hàng thiết bị y tế tăng 0,73%; còn lại các nhóm hàng hóa khác có mức tăng không đáng kể.

Nhóm các hàng hóa thiết yếu tăng nhẹ (Ảnh: Mua sắm tại Vinmart thành phố Bắc Kạn)

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6 giảm 1,31%. Trong 11 nhóm hàng chính có 2 nhóm giảm giá và 9 nhóm tăng giá. Tuy nhiên, do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức giảm mạnh (giảm 10,43%) nên đã tác động đến chỉ số giá chung tháng 6 giảm so với cùng kỳ.

So với tháng 12/2021, CPI tháng 6 tăng 1,53%; trong 11 nhóm hàng có 2 nhóm hàng tăng gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhóm hàng thiết bị y tế giảm với mức không đáng kể; còn lại 9 nhóm hàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhóm có mức tăng cao nhất là nhóm giao thông tăng 13,68%; tiếp theo là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,78%; còn lại các nhóm có mức tăng không đáng kể.

Chỉ số giá so với bình quân 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ giảm 1,83%, Nhóm có mức giảm mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 11,23% so cùng kỳ nên đã tác động mạnh đến chỉ số giá bình quân 6 tháng đầu năm 2022.

Chỉ số giá vàng bình quân 6 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ tăng 2,1%, chỉ số giá đôla Mỹ giảm 0,46%. So với tháng trước, chỉ số giá vàng giảm 1,33%, giá đôla Mỹ tăng 0,76 %.

Dự báo thời gian tới, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục sôi động, các hoạt động xã hội cơ bản ổn định, tuy nhiên, giá xăng dầu ở mức cao nên dự báo mặt bằng giá thị trường tại tỉnh Bắc Kạn trong tháng 7 đối với các mặt hàng thiết yếu sẽ có biến động tăng và ở mức cao so với kỳ trước./.

Bích Huệ