PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn: Cây trồng vụ xuân phát triển tốt
Vụ xuân năm 2022, huyện Chợ Đồn đã gieo cấy được 1.770 ha lúa, hơn 800 ha ngô. Hiện nay, các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Diện tích lúa xuân tại xã Đồng Thắng phát triển tốt

Huyện đã tập trung triển khai Phương án sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân năm 2022, đồng thời ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo công tác sản xuất trên địa bàn. Trên cơ sở đó, UBND các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn người chăm sóc diện tích lúa luyện mạ trước khi cấy theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Kết thúc vụ xuân, diện tích cấy lúa đạt 97% kế hoạch, đảm bảo đúng khung thời vụ. Các giống lúa được người dân sử dụng gồm: Khang dân, 27P31, Tạp giao 1, Nhị ưu 838, Việt lai 20, Hà Phát 3, Japonica J02, Thiên ưu 8…

Cây ngô đến nay trồng được 80,8% kế hoạch, chủ yếu là ngô ruộng và soi bãi. Hiện nay, người dân đang tiếp tục làm đất trồng trên diện tích đất đồi, soi bãi. Các giống chủ yếu gồm NK4300, NK 6101, CP111, CP511, Biosid 9698, HN88, NK 4300Bt/GT…

Các cây trồng khác cũng được bà con thực hiện theo khung thời vụ. Trong đó, các loại rau màu trồng được 262 ha, cây thuốc lá trồng được 1,75 ha.

Người dân xã Bản Thi trồng ngô đồi

Các xã, thị trấn đã chủ động vận động Nhân dân tu sửa, nạo vét kênh mương, phai đảm bảo đủ nước phục vụ cho sản xuất vụ xuân; thực hiện phương án phòng chống hạn năm 2022. Theo đó, sản xuất vụ xuân đủ nước tưới tiêu không có diện tích bị hạn.

Thực hiện công tác điều tra dự tính dự báo dịch hại trên cây trồng chính, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hằng tuần đã ban hành thông báo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại 7 ngày; xây dựng tuyến điều tra cố định và tổ chức điều tra diện rộng khi cao điểm có sâu bệnh hại. Phối hợp với cán bộ nông lâm các xã thăm nắm, kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ. Hiện nay, trên cây trồng xuất hiện bọ rầy, bệnh nghẹt rễ, ruồi đục nõn gây hại rải rác trên lúa; sâu keo mùa thu, hiện tượng thân lá đỏ tím, huyết dụ gây hại trên cây ngô. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp với UBND các xã tuyền truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ.

Trong vụ xuân này, huyện Chợ Đồn tiếp tục triển khai các đề án, phương án, đề tài mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó, thực hiện Phương án hỗ trợ kinh phí phát triển cây đậu tương trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2026 theo Nghị quyết của HĐND huyện trong vụ xuân năm 2022 là 11,3 ha với 71 hộ tham gia; thực hiện Đề tài nghiên cứu và phát triển cây Đào Toáng tại xã Nam Cường; mô hình cải tạo cây mận đường, tiếp tục cải tạo 32 cây đã thực hiện trong năm 2021 và dự kiến diện tích trồng mới là 0,4 ha; mô hình thử nghiệm xử lý bệnh trên cây hồng không hạt tại xã Quảng Bạch đã thực hiện trong năm 2021 được 1 ha và tiếp tục triển khai trong năm 2022.

Công tác trồng và phát triển rừng được tập trung thực hiện, đến thời điểm hiện tại đã trồng được trên 577,8 ha/570 ha. Trong đó, trồng rừng sau khai thác 463,38 ha, trồng trong dịp tết trồng cây năm 2022 và dân tự bỏ vốn đầu tư 114,446 ha. Huyện tiếp tục thực hiện việc giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng phòng hộ chu kỳ 2019 - 2023./.

Hương Lan