PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn tập trung giải ngân, đảm bảo kế hoạch tín dụng chính sách xã hội
Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ về công tác giảm nghèo của huyện, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, Chợ Đồn đã triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch giải ngân các chương trình tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm 2022, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai tốt các chương trình cho vay tín dụng chính sách ưu đãi địa bàn. Đặc biệt trong năm 2022, việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ kịp thời đến với các đối tượng thụ hưởng chính sách đã góp phần tăng tổng dư nợ so với cùng kỳ năm trước.

Để các chương trình cho vay đạt kết quả cao, Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên phối hợp tuyền truyền về các chính sách tín dụng kịp thời đến với các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời tăng cường các giải pháp củng cố, duy trì ổn định hoạt động tại các điểm giao dịch xã; phối hợp cùng với các hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn khẩn trương tổ chức họp bình xét, thực hiện cho vay đảm bảo dân chủ, công khai, tạo thuận lợi cho hộ vay kịp thời có vốn sản xuất, kinh doanh. Tính đến ngày 21/11/2022, huyện đã thực hiện kế hoạch cho vay được trên 382 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch với 2.650 lượt hộ được vay vốn. Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt trên 92 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; cho vay giải quyết việc làm đạt trên 50 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 52,9 tỷ, đạt 108% kế hoạch...

Hầu hết các chương trình cho vay đều được lồng ghép với chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp hộ vay tạo lập các mô hình sản xuất ổn định. Anh Hứa Văn Bằng, ở thôn Khuổi Tạo, xã Yên Mỹ phấn khởi cho biết, vốn tín dụng ưu đãi đã giúp gia đình anh phát triển sản xuất. Từ chương trình cho vay hộ nghèo tại vùng khó khăn, gia đình anh được vay 50 triệu đồng đầu tư nuôi trâu, nhờ chăm sóc tốt đến nay đã phát triển khoẻ mạnh. Chăn nuôi hiệu quả giúp gia đình yên tâm phát triển kinh tế.

Anh Hứa Văn Bằng, thôn Khuổi Tạo, xã Yên Mỹ được vay vốn phát triển sản xuất

Trong khi đó, cho vay xuất khẩu lao động năm nay đạt tín hiệu đáng mừng. Từ đầu năm đến nay, đã có 128 hộ vay xuất khẩu lao động với doanh số cho vay đạt trên 11,5 tỷ đồng. Anh Hoàng Văn Giào tại thôn Pù Lùng 2, xã Xuân Lạc được vay 100 triệu đồng, hiện nay đang làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Với thời hạn 3 năm, anh Giào hy vọng sẽ tích góp được một khoản để phát triển kinh tế gia đinh.

Cùng với đó, thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2022, huyện Chợ Đồn được phân bổ 69 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 64 tỷ, từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân số còn lại, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh đã có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Để hộ vay chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng CSXH huyện còn tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể phổ biến các nội dung cho vay mới, quyền lợi và trách nhiệm sử dụng vốn và thực hiện đầy đủ quy định trả nợ gốc, lãi, thu hồi nợ đến hạn... Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn sau khi vay được thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, chất lượng tín dụng luôn ổn định.

Về hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội, đầu năm 2022, Ngân hàng CSXH đã phối hợp với các hội, đoàn thể cấp huyện thống nhất thực hiện các nội dung ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó, phối hợp công tác tuyên truyền triển khai các chương trình tín dụng chính sách mới; thực hiện kiểm tra, giám sát đầy đủ theo kế hoạch; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng nguồn vốn ủy thác và chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã; định kỳ tổ chức họp giao ban với hội, đoàn thể nhận ủy thác huyện đầy đủ, đúng quy định, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ ủy thác kịp thời, phối hợp xử lý các tồn tại, vướng mắc ở cơ sở, thống nhất các nội dung triển khai kỳ tiếp theo. Nhìn chung, nguồn vốn nhận ủy thác địa phương năm 2022 thực hiện cho vay kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được Ngân hàng CSXH huyện tập trung giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Nông Thị Thu Hoài, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện cho biết, từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác của hội, đoàn thể, điểm giao dịch xã để giải ngân chỉ tiêu vốn giao trong năm. Sau khi vốn đến các đối tượng thụ hưởng, Ngân hàng CSXH cùng với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn./.

Hương Lan