PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn quan tâm hỗ trợ hợp tác xã theo Nghị quyết HĐND tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQHĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh, huyện Chợ Đồn đã triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, qua đó tạo thêm động lực cho các hợp tác xã (HTX) phát triển.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong năm 2020, trên địa bàn huyện có 5 dự án thực hiện theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, từ nguồn hỗ trợ 300 đến 400 triệu đồng/dự án, các HTX đã có thêm nguồn lực lớn để phát triển sản xuất. Cụ thể, Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn của HTX Thanh Tâm tại xã Bằng Phúc được triển khai với quy mô 400 con/lứa, liên kết tiêu thụ với Công ty TNHH Nam Huế, thành phố Bắc Kạn. Tham gia Dự án có 12 thành viên được hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu để phát triển chăn nuôi tại địa phương.

Cũng là một dự án về chăn nuôi, Dự án chuỗi liên kết nuôi lợn thịt bản địa (lợn rừng lai) thương phẩm của HTX Quỳnh Trang được thực hiện với quy mô 400 con/chu kỳ. Đơn vị tham gia liên kết là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 366 tại tỉnh Hải Dương. Hiện nay đã thẩm định giá và cấp giống vật tư cho các hộ tham gia thực hiện.

HTX Quỳnh Trang được hỗ trợ thực hiện Dự án chuỗi liên kết nuôi lợn thịt bản địa (lợn rừng lai) thương phẩm

Phát huy lợi thế trong sản xuất gạo Bao thai của địa phương, Dự án liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gạo Bao thai Chợ Đồn của HTX Hồng Luân với quy mô 20 ha/năm có 70 hộ tham gia được hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu thực hiện tại xã Tân Lập. Đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm là HTX nông nghiệp sạch Huyền Hân tại thành phố Bắc Kạn.

Dự án liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến tiêu thụ chè hoa vàng của HTX Hòa Thịnh được thực hiện với quy mô 4 ha tại xã Nghĩa Tá. Đơn vị tham gia liên kết là một số công ty tại Quảng Ninh, Hà Nội; hiện nay cũng đã thẩm định giá, đã cấp giống vật tư cho các hộ tham gia thực hiện.

Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ chè Shan tuyết của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và Chế biến dược liệu Ngọc Thắng được thực hiện với quy mô 11 ha/năm thực hiện tại xã Bằng Phúc, Phương Viên. Có 17 hộ dân tham gia liên kết, hiện nay đang trình thẩm định giá, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu, đấu thầu qua mạng, sau khi hoàn thiện lựa chọn được nhà cung ứng sẽ cấp giống, vật tư cho các hộ thực hiện.

Đối với các dự án thực hiện từ năm 2021, trên địa bàn huyện được phê duyệt 4 dự án, trong đó có 1 dự án thuộc cấp tỉnh phê duyệt, 3 dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện phê duyệt, gồm: Dự án liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến tiêu thụ sản phẩm gạo Japonica Chợ Đồn của HTX Sơn Lâm; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ siêu thịt thương phẩm của HTX Nông nghiệp Ngọc Hải; Dự án chuỗi liên kết nuôi dê thương phẩm của HTX Việt Hoàng; Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ lợn thương phẩm siêu nạc của HTX Bánh chưng xanh...

Các dự án được triển khai xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các HTX, doanh nghiệp nên khi thực hiện cơ bản thuận lợi và mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ tham gia liên kết và HTX. Tuy nhiên, do là chính sách mới nên trong lúc triển khai thực hiện còn gặp nhiều lúng túng, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến thanh quyết toán. Việc nhân rộng mô hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp nên chất lượng và năng suất vật nuôi cây trồng chưa ổn định.

Trong thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh để chính sách đi vào đời sống, giúp cho nhiều HTX ngày càng phát triển, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương./.

Hương Lan