PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/04/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn thực hiện bố trí công an chính quy về xã công tác
Thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, đến nay có 18/20 xã, thị trấn của huyện Chợ Đồn được bố trí công an chính quy về công tác, bước đầu thu được những kết quả đáng ghi nhận.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn về việc điều động
cán bộ công an chính quy
đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã Bằng Lãng

Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Chợ Đồn đã tập trung tham mưu, thực hiện chủ trương và đẩy nhanh việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện. Tháng 8/2019, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức công bố các quyết định về việc điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã tại các xã Tân Lập, Bình Trung, Ngọc Phái và Bằng Lãng. Trong quý I//2020, đã có thêm 14 xã, thị trấn được điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Hiện nay, toàn huyện chỉ còn 02 xã là Lương Bằng và Đại Sảo chưa bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, dự kiến 02 xã còn lại sẽ hoàn thành trong quý II/2020.

Thị trấn Bằng Lũng là trung tâm của huyện, dân cư đông, địa bàn khá phức tạp. Tháng 2/2020 thị trấn được điều động 05 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của huyện được điều động đủ công an chính quy về làm việc. Đồng chí Hoàng Hữu Nhuận - Chủ tịch UBND thị trấn Bằng Lũng cho biết: Khi được bố trí về đảm nhiệm các chức danh, cơ bản các đồng chí công an chính quy đã phát huy được năng lực, kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra ở cơ sở.

Cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã là lực lượng đã được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ cũng là lực lượng có kinh nghiệm trong thực tiễn công tác. Vì thế, đây được xem là lực lượng nòng cốt nhằm nâng cao công tác tham mưu trong đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, giải quyết tốt những vụ việc phát sinh tại địa bàn không để phức tạp kéo dài, tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp; vận động, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từng bước xây dựng, củng cố Công an xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu./.

 

Thu Trang