PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả
Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thời gian này, Ủy ban bầu cử huyện Chợ Đồn đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy trình, đúng luật định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử được huyện triển khai thực hiện tốt

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Chợ Đồn đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo và đang tiến hành các bước theo quy trình. Huyện thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện và 20 Ủy ban bầu cử cấp xã. Ban bầu cử cấp huyện có 7 ban, cấp xã 119 ban. Toàn huyện có 132 tổ bầu cử.

Huyện đã chủ động triển khai công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ngư­ời ứng cử Đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định, trong đó, các b­ước hiệp thư­ơng lựa chọn ngư­ời ứng cử đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội; đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người đ­ược giới thiệu. Công tác hiệp thương diễn ra thực sự dân chủ và đúng luật.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và những văn bản thông báo, hướng dẫn của MTTQ các cấp, huyện Chợ Đồn đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các bước trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức thành công các Hội nghị hiệp thương để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ huyện đã thống nhất lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 51 đại biểu, cấp xã là 588 đại biểu. Những người được đưa vào danh sách sơ bộ đều đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ và dân tộc thiểu số…

Cũng trong thời gian vừa qua, các xã, thị trấn đang triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với phương châm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp, Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc của những người được giới thiệu ứng cử hiện đang được huyện Chợ Đồn chỉ đạo tổ chức đảm bảo đúng thủ tục, trình tự, thời gian theo quy định. Các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đảm bảo đúng số lượng, thành phần, phát huy dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Các cử tri đánh giá cao các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị, phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực và sức khỏe, kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Qua tổng hợp, kết quả nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh đều đạt 100% ý kiến tín nhiệm; đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đều đạt từ 80% trở lên.

Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử trong khoảng thời gian từ ngày 05/5/2021 đến ngày 21/5/2021.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, được UBND và các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện đảm bảo theo quy định. Ủy ban bầu cử cấp xã, Tổ bầu cử dự kiến một số địa điểm bỏ phiếu được sử dụng để bỏ phiếu như nhà họp thôn, nhà văn hóa thôn, trường học, nhà dân, …. đảm bảo theo quy định.

Chủ tịch UBND thị trấn Bằng Lũng Hoàng Hữu Nhuận (bên trái) hướng dẫn người dân xem danh sách cử tri

Thị trấn Bằng Lũng là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Đến thời điểm này, thị trấn đã dán danh sách cử tri, thông báo địa điểm bỏ phiếu bầu cử và sẽ niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử theo khu vực bỏ phiếu chậm nhất ngày 02/5/2021. Thị trấn có 8 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu ứng cử là 40 để bầu 24 đại biểu. Chủ tịch UBND thị trấn Bằng Lũng Hoàng Hữu Nhuận cho biết, hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn được thực hiện theo đúng thời gian quy định, chất lượng đảm bảo. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên và sẽ tập trung cao độ bắt đầu từ thời điểm này, nhất là 10 ngày trước bầu cử để vận động cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm bẩu cử, góp phần làm nên thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày 23/5, cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Đồn sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Hương Lan