PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn với phong trào khuyến học, khuyến tài
Những năm qua, huyện Chợ Đồn luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần đẩy mạnh phong trào xã hội học tập của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Huyện Chợ Đồn khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong toàn huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển toàn diện. Nhận thức của Nhân dân về giáo dục và đào tạo có sự thay đổi tích cực, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức để tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển giáo dục, góp phần xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện triển khai đại trà các mô hình học tập, Thường trực Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp lồng ghép tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố phổ biến và hướng dẫn bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đến mọi cán bộ, hội viên, gắn các tiêu chí của “Cộng đồng học tập” với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hằng năm, Hội Khuyến học chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đơn vị trường học đóng trên địa bàn trong việc thực hiện tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, coi việc học tập là nghĩa vụ, quyền lợi của mọi người. Học mọi lúc, mọi nơi, qua đài, báo nhất là tham gia học tập thông qua các lớp học do Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức để nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, phục vụ cho sản xuất và đời sống, góp phần vào thành công của công tác giảm nghèo tại địa phương; quan tâm động viên các cháu trong độ tuổi đến trường.

Các cấp Hội phối hợp tốt với chính quyền, các cơ sở giáo dục trên địa bàn hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, phát động nhiều phong trào thi đua như Xây dựng quỹ Hội, “Xây dựng xã hội học tập” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung, tiêu chí  “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 gắn với phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trong các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố. Từ đó, nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được nâng lên. Sự gắn kết giữa giáo dục với gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội ngày càng chặt chẽ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 52 cơ sở giáo dục; đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học đều đạt chuẩn hoặc trên chuẩn; 20 xã, thị trấn đều có Trung tâm học tập cộng đồng. Toàn huyện xây dựng được 28 tổ chức hội cơ sở gồm 20 hội cơ sở xã, thị trấn; 04 chi hội trường học và 04 Ban Khuyến học trực thuộc Huyện hội, hầu hết các chi hội đều hoạt động hiệu quả.

Sau 4 năm triển khai đại trà các mô hình học tập trên địa bàn huyện, toàn huyện có 38.389 lượt hộ gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; có 13 lượt dòng họ được công nhận “Dòng học học tập”; 804 lượt thôn, bản, tổ dân phố được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” và 220 lượt đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

Nhiều gia đình, dòng họ học tập điển hình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cộng đồng được cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng như dòng họ Triệu thôn Bằng Viễn 2, xã Phương Viên; gia đình học tập của hộ ông Triệu Văn Minh, Tổ 2B thị trấn Bằng Lũng; cộng đồng học tập thôn Nà Bjóoc, xã Phương Viên, thôn Nà Mòn, xã Yên Thượng, Tổ 5 thị trấn Bằng Lũng hay tiêu biểu như đơn vị học tập của Chi hội khuyến học Trường THCS Hoàng Văn Thụ…

Thời gian tiếp theo, huyện Chợ Đồn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc xây dựng xã hội học tập; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học cơ sở trong việc tổ chức thực hiện phong trào học tập; tiếp tục phối hợp tốt với Ủy ban MTTQ huyện xây dựng xã hội học tập gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, vận động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của toàn dân vào việc xây dựng xã hội học tập, hướng hoạt động khuyến học về cơ sở, cộng đồng dân cư, mở rộng hình thức học bổng khuyến học, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn về phong trào xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương./.

Thu Trang