PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới phát triển cây chè chất lượng cao
Từ chủ trương phát triển cây chè thành sản phẩm chất lượng cao, huyện Chợ Mới đã ưu tiên phát triển cây trồng này mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo ở địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Người dân Như Cố thu hoạch chè

Huyện Chợ Mới có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các cây trồng chất lượng cao. Để giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 15/12/2020 về phát triển sản xuất theo chuỗi một số nông, lâm sản chủ lực của huyện Chợ Mới để nâng cao đời sống khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực.

Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với các xã tiến hành rà soát quy hoạch vùng chè, tổng hợp nhu cầu trồng mới của Nhân dân, đồng thời vận động Nhân dân tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây chè.

Diện tích chè hiện có của toàn huyện là 397 ha, trong đó, diện tích chè Shan tuyết là 194 ha, diện tích cho thu hoạch 141 ha, chè trung du 203 ha, diện tích cho thu hoạch 171 ha.

Tại xã Như Cố, nghề trồng chè đã có từ lâu nhưng cây chè được khai thác và trồng với diện tích lớn thì chỉ gần chục năm nay. Chè là nguồn thu nhập chủ yếu, góp phần quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của người dân Như Cố. Việc sản xuất và cung cấp chè ngày càng được quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng. Người dân đã tích cực thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao chất lượng cây chè. Trong đó, đặc sản chè Như Cố đã được người tiêu dùng trong nước biết đến, lựa chọn.


Sản phẩm trà Như Cố có thương hiệu trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng

Theo mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện, phấn đấu đến năm 2025, thực hiện thâm canh, cải tạo diện tích 200 ha giống chè trung du theo hướng an toàn thực phẩm và VietGap tại các xã Thanh Thịnh, Như Cố, Quảng Chu và thị trấn Đồng Tâm. Đến nay, riêng xã Như Cố đã thực hiện cải tạo gần 24 ha chè trung du và được cấp giấy chứng nhận VietGap, đồng thời cải tạo và cấp giấy chứng nhận VietGap cho 37 ha cây chè trung du trên địa bàn các xã còn lại. 

Chè Shan tuyết cũng là lợi thế của huyện Chợ Mới. Giai đoạn 2022 - 2024, với tổng kinh phí phê duyệt 4,01 tỷ đồng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Dự án trồng mới, thâm canh theo hướng hữu cơ, hỗ trợ nhà xưởng, dây chuyền chế biến, thiết kế bao bì, hiện nay đang triển khai thực hiện.

Huyện cũng đã triển khai cải tạo thâm canh và cấp giấy chứng nhận VietGap chè Shan tuyết tại xã Yên Hân đạt 11,33 ha, Yên Cư 28,67 ha và có 12,7 ha chè Shan tuyết tại thôn Thái Lạo xã Yên Cư được cấp giấy chứng nhận sản xuất phù hợp theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

Những nội dung định hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã giúp người dân huyện Chợ Mới phát triển cây chè theo hướng tăng năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị cây trồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đầu tư, cải tạo, liên kết phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng thị trường./.

Hương Lan