PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/04/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới: Tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi một số nông sản chủ lực
Duy trì và phát triển những diện tích cây chủ lực của huyện, thực hiện thâm canh, tăng năng suất, chất lượng tạo thành hàng hóa những sản phẩm nông sản chủ lực, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, gắn với tiêu thu sản phẩm ổn định bền vững... là mục tiêu mà huyện Chợ Mới hướng đến trong giai đoạn 2020 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Huyện Chợ Mới nằm trong khu vực thấp của tỉnh Bắc Kạn, độ cao trung bình dưới 300m, có địa hình đồi xen kẽ núi thấp, nhiều thung lũng, sông suối. Độ dốc trung bình từ 15 - 250, thuận lợi cho canh tác nông - lâm nghiệp kết hợp, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và lâm nghiệp.

Xác định nông nghiệp là kinh tế chủ lực, hiện nay, huyện Chợ Mới đang tập trung thực hiện Đề án Phát triển sản xuất theo chuỗi một số nông sản chủ lực giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, huyện tập trung phát triển sản phẩm gỗ rừng trồng; phát triển sản phẩm cây chè, cây ăn quả, quế, hồi, cây rau và xây dựng một điểm trưng bày, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Chè là một trong những sản phẩm nông sản chủ lực
được huyện Chợ Mới tiếp tục lựa chọn phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025

Đối với sản phẩm chè, huyện vận dụng chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa, nguồn vốn sự nghiệp của huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác, đầu tư liên kết của các doanh nghiệp để: Trồng mới phát triển diện tích chè Shan tuyết lên 100ha trong 05 năm; thực hiện thâm canh, cải tạo để tăng năng suất, chất lượng chè theo hướng VietGap, chè hữu cơ, đạt an toàn vệ sinh thực phẩm với diện tích 100ha/05 năm; trồng mới và cải tạo diện tích chè trung du già cỗi, thâm canh cải tạo theo hướng an toàn thực phẩm và VietGap, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp để đầu tư thâm canh và xây dựng nhãn hiệu tập thể cho chè xanh với diện tích 200ha/05 năm.Cụ thể, đối với sản phẩm gỗ rừng trồng, Chợ Mới sử dụng lồng ghép các nguồn vốn ngân sách huyện, Công ty Woodsland, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và các nguồn vốn hợp pháp khác với tổng kinh phí thực hiện 2.500 triệu đồng/năm để: Vận động nhân dân trồng thay thế diện tích rừng sau khai thác 800ha/năm; hỗ trợ giống trồng cây phân tán 200ha/năm trên diện tích đất trống với những loại cây như cây keo, mỡ, lát, xoan và sao và các cây trồng có giá trị khác theo thực tế từng địa phương; mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn bằng nguồn vốn tại 09 xã Cao Kỳ, Nông Hạ, Nông Thịnh, Quảng Chu, Thanh Bình, Hòa Mục, Thanh Mai, Thanh Vận và Tân Sơn; tạo vùng nguyên liệu ổn định để phát triển diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC.

Về cây ăn quả, Chợ Mới tiếp tục vận dụng cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh để phát triển các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng sản phẩm theo hướng an toàn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phát triển diện tích đáp ứng nhu cầu thu mua của thị trường bằng nguồn vốn sự nghiệp của địa phương, nguồn thu hút của các doanh nghiệp các nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, đối với 02 loại cây cam, quýt, khuyến khích phát triển diện tích Cam xã Đoài để tạo vùng tập trung; đầu tư trồng mới và thâm canh cải tạo 140ha để tăng năng suất, chất lượng, sản lượng Cam xã Đoài; duy trì diện tích cây quýt hiện có, cải tạo thâm canh nâng cao chất lượng quýt đáp ứng yêu cầu của thị trường. Về cây mơ, trồng mới 120ha, thâm canh cải tạo 150ha diện tích hiện có để đáp ứng yêu cầu thu mua chế biến của Công ty Vietnam Misaki và thị trường; thâm canh cải tạo theo hướng VietGap hoặc hữu cơ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với sản phẩm quế, hồi, vận dụng chính sách của Trung ương, của tỉnh, nguồn vốn sự nghiệp của huyện và nguồn khác để xây dựng chuỗi liên kết. Theo đó, Chợ Mới tiếp tục duy trì diện tích quế, hồi hiện có; trồng mới và cải tạo 300ha cây quế, 300ha cây hồi trong 05 năm theo Đề án được phê duyệt nhằm tăng năng suất, sản lượng quế, hồi trên địa bàn huyện; chăm sóc, thâm canh cải tạo diện tích hồi già cỗi để tăng năng suất, sản lượng, chất lượng hồi; thu hút tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hồi, quế trên địa bàn .

Riêng cây rau, sử dụng nguồn ngân sách của Trung ương, chính sách phát triển hàng hóa của tỉnh, nguồn vốn sự nghiệp của huyện để hỗ trợ trực tiếp mô hình rau công nghệ cao, rau an toàn để liên kết cung ứng cho thị trường lớn, kết hợp thu hút đầu tư của các doanh nghiệp và đối ứng của nhân dân. Cụ thể, phát triển 300ha cây rau, củ, quả theo lợi thế và phù hợp với từng vùng, tạo thành vùng sản xuất tập trung và ổn định, đồng thời liên kết với các công ty đầu tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm khoai tây trên địa bàn; duy trì diện tích rau hiện có và tập trung phát triển ổn định 20ha diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn thực phẩm, VietGap kết nối với các siêu thị, các cơ sở kinh doanh để liên kết tiêu thụ các loại rau ổn định và lâu dài.

Bên cạnh phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương, huyện Chợ Mới cũng đang tích cực giới thiệu và quảng bá sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP của địa phương đến với các du khách trên tour du lịch Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng. Theo đó, Chợ Mới dự định xây dựng 03 điểm trưng bày, tiêu thụ sản phẩm OCOP tại Cụm công nghiệp Thanh Bình và trên Quốc lộ 3 mới.

Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, đảm bảo môi trường; hiệu quả, chất lượng, gắn với nhu cầu thị trường đang trở thành xu thế tất yếu mà đòi hỏi người nông dân phải thực hiện. Bên cạnh đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương là rất quan trọng, để giúp người nông dân nắm bắt được chủ trương, chính sách và nhu cầu thị trường. Chính vì vậy, triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản xuất theo chuỗi một số nông sản chủ lực được huyện Chợ Mới coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tiếp theo nhằm góp phần thực hiện thành công việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp , đồng thời giúp người nông dân nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế gia đình./.

Thu Cúc