PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cho phép triển khai tuyển sinh khối ngành chăm sóc sức khỏe
Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6081/UBND-VXNV đồng ý cho Trường Trung cấp Kỹ thuật đa ngành Hà Nội phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai tuyển sinh các trình độ khối ngành chăm sóc sức khỏe.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể

Trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học; Y tế công cộng; Quản lý bệnh viện.

Trình độ đại học các chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học; Y tế công cộng; Công tác xã hội; Dinh dưỡng.

Các chương trình bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, lãnh đạo cấp phòng cho cán bộ, viên chức thuộc khối ngành sức khỏe và các nội dung đào tạo liên tục theo lĩnh vực mà Trường Đại học Y tế công cộng được phép đào tạo...

Tại Công văn, UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thông báo nội dung tuyển sinh của Trường Trung cấp Kỹ thuật đa ngành Hà Nội đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, đăng ký tuyển sinh nếu có nhu cầu và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh của Trường Trung cấp Kỹ thuật đa ngành Hà Nội trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung