PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ động phòng tránh tai nạn do đuối nước, đặc biệt là trong mùa mưa lũ
Ngày 09/6/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ký ban hành Văn bản số 3434/BCH-NNTNMT về chủ động phòng tránh tai nạn do đuối nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra tai nạn thương tâm do đuối nước, do mưa lũ, đánh bắt cá, vớt củi, tắm trên các sông suối, khu vực hồ chứa nước sâu… Mùa mưa lũ cũng là dịp nghỉ hè của học sinh, thời tiết nắng nóng nên nhiều người tự tổ chức vui chơi, tắm trên các sông suối, hồ chứa nước, khu vực nguy hiểm, trong khi không có các kỹ năng phòng tránh, ứng phó nên tình trạng đuối nước vẫn xảy ra.

Để hạn chế tối đa tai nạn đáng tiếc do đuối nước, đặc biệt trong mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Các cơ quan, ban ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong phòng chống đuối nước cho bản thân và gia đình; thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em nhất là trong dịp hè. Đặt các biển cảnh báo, hàng rào tại khu vực nước sâu, khu vục nguy hiểm, hồ chứa nước để mọi người biết và chủ động phòng tránh... Cấm tổ chức các hoạt động vui chơi tự phát tại sông suối, vùng nước sâu, ao hồ, khu vực nguy hiểm, đặc biệt các khu vực đã xảy ra tai nạn, trừ những khu vực đã được cấp phép đã có nội quy và lực lượng, trang thiết bị đảm bảo an toàn theo quy định.

UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, kịp thời bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa lũ. Chỉ đạo UBND cấp xã và lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra khu vực nguy hiểm để tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nhà nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho học sinh để các em biết và tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho bản thân. Tiếp tục duy trì hiệu quả các hình thức nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không tắm, chơi, đùa gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình… không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Nghiên cứu có giải pháp tập huấn nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trong các chương trình ngoại khóa, giờ lên lớp phù hợp với điều kiện của từng cấp học.

Tỉnh đoàn Bắc Kạn tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước; nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên; chỉ đạo, lồng ghép vào nội dung, hoạt động công tác Đoàn thanh niên các cấp. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức chương trình, hoạt động hè nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng chống đuối cho đoàn thành niên và học sinh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, các huyện, thành phố thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước, tập trung vào giờ cao điểm trong thời gian học sinh nghỉ hè, mùa mưa lũ./.

Nông Thị Cúc