PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ động triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới
Thiệt hại do hỏa hoạn gây ra là rất lớn, vì vậy, ngăn ngừa từ ban đầu là rất quan trọng, muốn ngăn ngừa tốt thì phải thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân thông qua tuyên truyền, vận động, đi cùng với đó là tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Diễn tập tại Trung tâm Thương mại Vincom Bắc Kạn nhân Ngày toàn dân PCCC năm 2020

Để làm tốt công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), theo chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và chính quyền các cấp chỉ đạo các nội dung về công tác PCCC&CNCH phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, khí hậu, địa lý… tại địa phương, trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 03/CT-BCA-C66 của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH.

Để nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành và kỹ năng PCCC cho cán bộ, người dân thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn về PCCC&CNCH được đơn vị đẩy mạnh với hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Ngay từ đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phát 1.400 tờ rơi và công văn dạng khuyến cáo, tuyên truyền về PCCC; phối hợp Cửa hàng Gas Phương Loan (thành phố Bắc Kạn) tổ chức game show mini tuyên truyền về PCCC và phát 300 tờ rơi tuyên truyền an toàn PCCC cho người dân; phối hợp với UBND 8 huyện, thành phố tuyên truyền qua loa phát thanh tại các khu dân cư với 154 lượt trên tổng số 108 xã, phường, thị trấn; tổ chức cho 120 cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, không để xảy ra cháy, nổ, trong đó gồm 30 tổ chức và 90 cá nhân; hướng dẫn cho 161 cơ sở đăng ký điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC.

Ngay cả trong thời điểm thực hiện các biện pháp cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động phối hợp, tổ chức tuyên truyền qua loa phát thanh tại 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh; định kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng trên địa bàn tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức huấn luyện tại 72 cơ sở, phối hợp thực tập phương án chữa cháy và CNCH từ 02 lực lượng trở lên tại 61 cơ sở và hướng dẫn các loại hình cơ sở tự tổ chức thực tập phương án.

Đặc biệt, nhân Ngày toàn dân PCCC (4/10), các địa phương trên địa bàn tỉnh đều triển khai mít tinh, tuyên truyền lưu động và trên hệ thống truyền thanh để Nhân dân biết, thực hiện; treo băng zôn, pano, áp phích tuyên truyền cổ động tại các trục đường chính, các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, nơi tập trung đông người để tuyên truyền phòng chống cháy, nổ. Các xã, phường, thị trấn tổ chức vận động ký cam kết thực hiện công tác PCCC đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao.

Nhờ đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền, huấn luyện, đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản và áp dụng được vào thực tế. Việc duy trì, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia PCCC và nghiên cứu áp dụng, nhân rộng những mô hình tiêu biểu có hiệu quả trong PCCC tại địa phương cũng được quan tâm, điển hình như mô hình “Thực hiện có hiệu quả công tác hướng dẫn và tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn PCCC”, “Khu dân cư an toàn PCCC”.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chú trọng xây dựng mô hình đội chữa cháy dân phòng ở cơ sở, duy trì các điều kiện đảm bảo hoạt động của 1.143 đội dân phòng của tổ dân phố, thôn bản, tiểu khu; đội PCCC cơ sở của khu công nghiệp cũng được thành lập và duy trì hoạt động cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác PCCC&CNCH tại chỗ. Ngoài ra, toàn tỉnh còn nhân rộng được 198 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH, đây là những hạt nhân tích cực, thúc đẩy trong phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”; giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với các cá nhân khi tham gia hoạt động PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật.

Song song với đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC&CNCH tại các cơ quan, tổ chức và cơ sở trên địa bàn cũng được đẩy mạnh, với 748 lượt trong 8 tháng đầu năm 2020, đồng thời thực hiện nghiêm công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp sai phạm, đã xử lý 11 trường hợp với tổng số tiền phạt là hơn 51 triệu đồng.

Trong cuộc đấu tranh với “giặc lửa” thì lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp luôn đóng vai trò nòng cốt, vì vậy, việc xây dựng lực lượng được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh quan tâm thường xuyên. Trong 8 tháng đầu năm, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác này tại các huyện, thành phố, đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh phân cấp, giao một số nhiệm vụ về công tác PCCC&CNCH cho lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Với địa hình rộng, phức tạp, giao thông đi lại khó khăn thì việc ứng cứu khi hỏa hoạn xảy ra tại các địa bàn xa trung tâm tỉnh gặp rất nhiều trở ngại. Theo quy định, bán kính phục vụ của xe cứu hỏa chỉ là 5 km nhưng thực tế xe cứu hỏa của tỉnh phục vụ với bán kính gấp nhiều lần. Trong khi đó, trang thiết bị, phương tiện của Đội PCCC chuyên nghiệp của tỉnh vừa thiếu, không đồng bộ cũng ảnh hưởng đến hiệu quả PCCC. Từ thực trạng nêu trên đặt ra yêu cầu phải tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC, sớm xây dựng các Đội PCCC chuyên nghiệp tại các địa phương theo đề án đã được phê duyệt để nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn tỉnh.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiếu số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Kết quả trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã giảm 06 vụ cháy so với cùng kỳ năm 2019 và đặc biệt không để xảy ra các vụ cháy lớn, cháy gây chết người. Con số này không chỉ có ý nghĩa đối với công tác PCCC của tỉnh mà nó góp phần tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị./.

Thu Trang