PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
Thời gian qua, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sản phẩm gỗ xuất khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Govina 

Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn đã phối hợp với các sở, ngành tích cực tuyên truyền về các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung về các nội dung cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và lộ trình thực thi cam kết của Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương và song phương mà Việt Nam đã ký kết, Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, RCEP… nhằm tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về những cơ hội, thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là cơ sở để thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tham gia ngày càng sâu rộng trong tiến trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu các nội dung hội nhập quốc tế gắn với nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế ngày nay.

Các đơn vị cũng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chương trình, sự kiện, hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế có sự tham gia của Việt Nam; các chủ trương, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế; những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh có thể phát triển theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế; các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, giới thiệu quảng bá về địa danh, di tích lịch sử, du lịch của tỉnh... nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Để nâng cao năng lực và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo hiệu quả hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, sáng tạo, linh hoạt trong việc giải quyết những thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng thông thoáng và tiện lợi, giảm bớt các thủ tục giấy tờ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Sắp xếp lại các cơ quan quản lý nhà nước giảm dần đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, khuyến khích việc hình thành các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, hợp tác xã sản xuất kinh doanh đa ngành, có đủ khả năng cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

Trong những năm qua, tỉnh đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, có thể kể đến Dự án khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể của Công ty Cổ phần Sài Gòn - Ba Bể; Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Ba Bể Ecologde của Công ty TNHH một thành viên Lê Hùng; Dự án nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái của Công ty cổ phần Mơ Việt... Tỉnh cũng đã chấp thuận một số nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát đầu tư các dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Ba Bể như: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam… Bên cạnh đó, nhiều dự án đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả như: Dự án sản xuất gỗ của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam; Dự án nhà máy chế biến nông sản của Công ty TNHH Việt Nam Misaki; Dự án trồng, chế biến và xuất khẩu chè của Công ty TNHH Chè Peloyen; Dự án nhà máy chế biến gỗ Bắc Kạn của Công ty Cổ phần Đầu tư Govina; dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản của Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn; dự án Nhà máy luyện chì, công suất 5.000 tấn chì kim loại/năm tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện chì 5.000 tấn/năm tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn…

Các địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. UBND ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 về thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, xuất nhập khẩu tại Bắc Kạn đã có tín hiệu tích cực. Nếu như năm 2014, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh mới đạt 1,025 triệu USD thì đến năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 12,7 triệu USD; năm 2021 đạt 34,2 triệu USD; 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 20,5 triệu USD, tăng 62,8 % so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trao tặng Ngài Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan bức tranh hồ Ba Bể

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã có một số cuộc làm việc với các nước, các tổ chức quốc tế. Trong đó, UBND tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn quốc (KOICA) tại Việt Nam về khảo sát sơ bộ của KOICA đối với tỉnh Bắc Kạn về ý tưởng đề xuất dự án và tiến hành nghiên cứu thực địa sơ bộ tại các khu vực dự án tiềm năng tại tỉnh Bắc Kạn trong tháng 4/2022; làm việc với Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Hy Lạp về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác nguồn nhân lực. Tỉnh Bắc Kạn đã có gian hàng tham gia trưng bày tại Hội chợ triển lãm “ECO-GREEN VIET NAM EXPO” - Hy Lạp năm 2022 với 19 sản phẩm là sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu của 10 đơn vị tham gia trưng bày, thời gian từ ngày 31/5 đến 2/6/2022… Mới đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc. Từ những cuộc làm việc này mở ra cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai./.

Hương Lan