PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư số 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn
Chiều 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã đến chung vui cùng Nhân dân khu dân cư số 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng Nhân dân khu dân cư số 1 đã ôn lại 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá tình hình hoạt động của các khu dân cư trong thời gian qua.

Khu dân cư số 1 có 90 hộ gia đình với trên 286 nhân khẩu. Những năm qua, Nhân dân các dân tộc Kinh, Tày, Hoa, Dao trong khu dân cư luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khu dân cư đa phần là lao động tự do, kinh doanh; với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó nên số hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ cao (trên 66%), toàn tổ không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những năm trở lại đây, khu dân cư số 1 luôn đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Năm 2021, qua bình xét, có 99% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và khu dân cư tiếp tục đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: "Với vai trò là một công dân đang sinh sống tại khu dân cư, tôi rất vui trước những kết quả mà toàn tổ dân phố đã đạt được trong thời gian vừa qua. Minh chứng rõ nhất là qua bình xét, đánh giá, có 89/90 hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư tiếp tục đạt Tổ dân phố văn hóa".

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Công tác mặt trận khu dân cư số 1 đã phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” trong quá trình tham gia thực hiện các cuộc vận động; thông qua đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Nhân dân khu dân cư số 1,
phường Phùng Chí Kiên

Để khu dân cư số 1 tiếp tục phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể trong khu dân cư tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước của tổ dân phố đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời mong muốn, toàn thể Nhân dân khu dân cư luôn luôn đoàn kết, đồng lòng cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển hơn nữa, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình đều có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.../.

Thu Cúc